Co vás čeká v prvních šesti týdnech po porodu?

Co vás čeká v prvních šesti týdnech po porodu?>
Po příchodu z porodnice nastává pro maminku nesmírně náročné období, kdy si musí zvyknout na novou roli, soužití a vyřídit řadu formalit. Naopak pro miminko začíná jedno z nejdůležitějších a nejzásadnějších období v jeho životě. Co vás oba čeká a nemine? Když si přinesete miminko domů, musíte myslet na to, že je velmi zranitelné, citlivé a zcela odkázané na vás. Tato myšlenka může být v prvních momentech pro maminku skličující, ale s postupem času se s novou rolí sžije a přijme tento fakt za vlastní.

Malí zvědavci

Novorozené miminko je zvědavé a rádo poznává nové věci a okolní svět. Ovšem nových podnětů by nemělo být mnoho a měly by být adekvátní k tak ranému stáří dítěte. Přesto, že je novorozenec maličký, mohlo by se zdát, že se dokáže zabavit jedním podnětem na dlouho. Zdání však klame. Pokud si všimnete, že dítěti daná činnosti již nevyhovuje, nechte ho odpočinout. Takto malé děti pozornost nijak dlouho neudrží a potřebují velmi často odpočívat. 104240418

Dítě vás vidí a slyší

Čerstvá miminka dokážou reagovat například na barevný šátek, a pokud jsou zcela v pořádku, umějí se za ním i otočit. Nevidí detaily a nevidí perfektně, ale vidí. Ostrost zraku novorozence je asi o polovinu nižší než u dospělých lidí a jeho zorné pole je značně omezeno. Uvádí se, že vidí asi na 20 stupňů do stran od předmětu (osoby), který pozoruje. Novorozené miminko není schopné řídit současně pohyby očí a hlavičky, své nejbližší okolí ale vnímá. Děti reagují na váš hlas, a pokud je jim příjemný, otočí se za ním.  Je-li pro ně hlas nepříjemný nebo příliš vysoký, mohou se polekat a začít plakat. Nejlépe slyšitelná a viditelná vzdálenost je pro dítě 25 až 30 centimetrů. Nemluvte v jejich blízkosti moc hlasitě, nepouštějte hlasitou hudbu a vyvarujte se příliš hlučné činnosti. Novorozeně upřednostňuje lidské podněty. Nejvíce je obvykle zaujme lidský obličej, hlas a dotyky. Už během prvních dnů dokáže dítě rozeznat vůni, hlas a dotyky maminky od jiných a začne ji pochopitelně upřednostňovat před ostatními lidmi.

Nejlépe je u maminky, ale…

Perfektně se bude novorozené miminko cítit na matčině těle. Rádo slyší bít lidské srdce a cítí teplotu těla. Ideální poloha je tzv. bříško na bříško, kdy je miminko nahé nebo max. s plenkou. Tato poloha mu navíc ulevuje při bolení bříška. Dobře si také rozmyslete, jakým směrem budete ubírat výchovu dítěte. Myslíte, že je na to trochu brzy, když máte doma sotva pár dní staré miminko? Omyl! Tihle malí človíčkové si už moc dobře uvědomují, co se jim líbí a co jim vyhovuje, a pokud chcete předejít pozdějším bojům, ujasněte si zásadní body výchovy. Jakmile začnete např. miminko uspávat houpáním v náruči, pravděpodobně to budete muset dělat při každém dalším uspávání. Co se mu jednou zalíbí, později je těžko odnaučíte. baby swing

Pohybové možnosti novorozence

První měsíc života stráví miminko nejčastěji vleže na zádíčkách. Samo se otočit na bok nebo na bříško ještě neumí. Může se stát, že si všimnete jemného natočení, jako by se dítě snažilo otočit – není to však pohyb úmyslný. Polohu na zádíčkách nemá ještě miminko nacvičenou, a tak se mu může občas stát, že se zcela neúmyslně nakloní ke straně. Stejně tak nemá sílu, aby udrželo hlavičku ve střední poloze, a proto si můžete všimnout, že ji mívá natočenou k jedné straně. Je důležité sledovat, jestli si dítě jednu stranu neoblíbilo více než druhou. Může dojít k přechodnému zploštění hlavičky, ale hlavně k asymetrickému vývoji tělíčka. TIP! Vidíte-li, že si vaše miminko oblíbilo jednu stranu, snažte se k němu přicházet ze strany druhé, tak aby bylo „nucené“ se otočit. Poté strany střídejte, aby nedošlo opět k oblíbení jedné před druhou. Jak jste první týdny zvládli vy a vaše miminko? Překvapilo vás něco?