Jaká voda je vhodná pro kojence?

Jaká voda je vhodná pro kojence?>
Voda je pro náš život zásadní a pro správný vývoj našich dětí bychom měli vybírat jen tu nejkvalitnější. Jak ale poznáte, že ta kterou jste si přinesli domů je opravdu nejlepší? Podle čeho ji vybírat? Poradíme vám! Obsah vody v našem těle je 60 - 80 %, podle věku. U kojenců je toto množství větší než u starších lidí. Voda v těle rozpouští živiny, odstraňuje odpadní a přebytečné látky, je nositelem chemických informací, v krvi pomáhá přenosu kyslíku a oxidu uhličitého a v neposlední řadě má velmi důležitou roli při regulaci tělesné teploty.

Pro děti jedině kojeneckou vodu

Pro vodu, která je označena jako „kojenecká“ platí velmi přísná pravidla. V první řadě je sledováno množství dusitanů a dusičnanů, které se v zažívacím ústrojí mohou přeměnit na toxické dusitany. V těle malého dítěte se tak může hemoglobin, který přenáší v těle kyslík, přeměnit na methemoglobin, který přenosu schopný není. A to je velmi nebezpečné! Kojenecká voda musí být z kvalitního podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy. Nesmí být chemicky nijak ošetřena a ve zcela výjimečných případech může být upravena UV zářením.

Od narození do šesti měsíců

Kojeneckou vodu byste měli naprosto bezpodmínečně používat minimálně do tří měsíců věku dítěte. Lékaři však doporučují pokračovat až do šesti měsíců. Někdy se při nákupu můžete setkat s balenou minerální nebo pramenitou vodu, která bude mít označení „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. Kvalita této vody by sice měla být srovnatelná s kojeneckou vodou, mějte ale na paměti, že tato voda již prošla určitou úpravou stejně jako pitná voda z kohoutku.

Skladování

Co se týče skladování vody, i to je velmi důležité. Nezapomeňte vodu skladovat na temném a chladném místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření. Vodu musíte spotřebovat do 48 hodin od otevření. Pokud byste pro kojence nepoužili speciální vodu, mohlo u něho dojít k vyvolání průjmových onemocnění.

Jak poznáte dobrou vodu?

Na obale kojenecké vody musí být povinně uvedeny tyto údaje:
  • Obsah rozpuštěných pevných látek, tedy minerálních jako je vápník, hořčík, sodík, draslík apod.
  • Je-li voda sycena oxidem uhličitým, musí označena jako „kojenecká voda sycená“ s uvedením obsahu oxidu uhličitého.
  • Pokud byla voda upravována UV zářením, mělo by na jejím obalu uvedeno „ošetřeno UV zářením“.

Kvalita vody z kohoutku

Pokud chcete po půl roce života dítěte používat k přípravě nápojů a pokrmů vodu z kohoutku, můžete si její kvalitu ověřit na stránkách vodárenských společností nebo si nechat udělat rozbor vody ve studni, přičemž úplnou jistotu o nezávadnosti vody získáte jejím převařením.