LOVI Ohřívač

LOVI Ohřívač

LOVI Ohřívač

skladem

cena: 764,00 Kč

Kód: LOVI66903 , EAN: 5903407122021

Ohřívač LOVI

Ohřívač Lovi je ideální volba v ohřívání pokrmu pro dítě. Super rychlý ohřívač LOVI automaticky nastaví dobu ohřevu pokrmu bez ohledu na to, zda je pokrm chlazený, zmrazený nebo pokojové teploty.

Popis:

Ohřívač Lovi je určen k ohřívání pokrmů v následujících typech láhví nebo sklenic:

 • v láhvích Lovi a většině jiných láhví se širokým hrdlem
 • v klasických láhvích,
 • v láhvích – slzách kolekce Canpol babies a většině jiných láhví-slz,
 • ve sklenicích s hotovým pokrmem pro děti.

Ohřívač obsahuje:

misku s víčkem na ohřívání hustých pokrmů, 2 plastové termo lžičky.

Jak bezpečně používat ohřívač?:

1. Ohřívač není určen k používání dětmi a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo smyslovými schopnostmi, nevidoucími nebo osobami, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze. Tyto osoby mohou přístroj používat pouze pod dohledem opatrovníka nebo po důkladném seznámení s návodem k obsluze.

2. Ohřívač napájejte ze sítě o napětí 220–240V.

3. Přístroj zapínejte do zásuvky s ochranným kolíkem.

4. Ohřívač vypnete otočením vypínače do pozice ´O´, odpojte ohřívač ze sítě a vylijte z ohřívače vodu.

5. Nezapomeňte, že v době, kdy je ohřívač v provozu, je naplněn vařící vodou.

6. Láhev nebo sklenici umístěte do ohřívače vždy před nalitím vody.

7. Než zapnete ohřívač do sítě, zkontrolujte, zda je naplněn vodou – pokud není, nezapomeňte ji dolít.

8. Nikdy neponořujte ohřívač do vody.

9. Upozornění! Ohřívač nepoužívejte, pokud zjistíte, že došlo k poškození zástrčky, napájecí šňůry nebo samotného ohřívače. Z bezpečnostních důvodů svěřte opravu specializovanému servisu, kvalifikované osobě nebo výrobci.

10. Upozornění! Do ohřívače vždy používejte převařenou nebo destilovanou vodu – předejdete usazování vodního kamene na topném tělese. Usazený kámen na topném tělese není předmětem reklamace.

Návod k obsluze?:

Nezapomeňte: NEJDŘÍV VLOŽTE DO OHŘÍVAČE LÁHEV S POKRMEM A PAK DOLIJTE DO OHŘÍVAČE VODU!

Jak ohřívat pokrm?:

1. Láhev s mlékem nebo sklenici s pokrmem vložte do ohřívače.

Nezapomeňte vždy lehce odkroutit víčko sklenice. Vkládaná láhev musí byt připravena ke krmeni (s dudlíkem, uzávěrem a víčkem).

2. Nalijte do ohřívače potřebné množství vody: 100–200 ml.

Nezapomeňte! Množství vody závisí na velikosti ohřívané láhve nebo sklenice. Úroveň vody musí být vždy pod hrdlem láhve nebo sklenice a mírně převyšovat úroveň mléka/pokrmu v láhvi. Jinak bude mléko/pokrm v láhvi ohřátý nerovnoměrně. Pokud ohříváte pokrm v misce, naplňte ohřívač vodou tak, aby se dotýkala dna misky. Pokud chcete udržovat stálou teplotu již dříve ohřátého pokrmu (o tom, že pokrm je ohřátý, informuje zelená kontrolka), ponechte sklenici s pokrmem v ohřívači, který bude automaticky regulovat teplotu.

3. Zapněte ohřívač.

Zapněte zástrčku do sítě. Nastavte termostat do pozice ´I´. Rozsvítí se červená kontrolka, která signalizuje chod ohřívače. Po ohřátí mléka/pokrmu začne kontrolka svítit zelenou barvou.

4. Vyjměte láhev/sklenici z ohřívače a zkontrolujte teplotu ohřátého pokrmu.

Po vytaženi láhve z ohřívače důkladně promíchejte obsah energickým protřepáním a zkontrolujte teplotu odstříknutím několika kapek na hřbet ruky. Správně ohřátý pokrm nepálí ani nechladí. Po vytažení sklenice z ohřívače důkladně promíchejte její obsah lžičkou a zkontrolujte teplotu podávaného pokrmu na hřbetu ruky. (Pozor: sklenice může být horká).

5. Po vyjmutí láhve nebo sklenice z ohřívače otočte vypínač do pozice ´O´, odpojte ohřívač ze sítě a vylijte z ohřívače vodu.

UPOZORNĚNÍ ! Neohřívejte pokrm zbytečně dlouho. Před podáním ohřátého pokrmu dítěti, vždy zkontrolujte jeho teplotu! Pokrm ohřátý v ohřívači Lovi si uchovává značně více cenných vitamínů a minerálů, než pokrm ohřátý v mikrovlné troubě.

DOBA OHŘEVU – VÝHODY OHŘÍVÁNÍ:

Upozornění! Časy uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Dobu ohřevu ovlivňuje: materiál láhve (sklo, plast), počáteční teplota vody v ohřívači a její množství, množství ohřívaného pokrmu, jeho hustota a počáteční teplota – pokrm z lednice se ohřívá déle. Mléko/pokrm je ohřátý v okamžiku, když začne kontrolka svítit zelenou barvou.

množství mléka/pokrmu Při­bližná doba ohřevu

100 ml mléka 6–8 min

175 ml mléka nebo hotového jídla/ve sklenici 7–9 min

250 ml mléka 8–10 min

DOPORUČENÍ:

 • Před každým ohříváním vyměňte v ohřívači vodu, pouze s čerstvou vodou dosáhnete nejlepších výsledků.
 • V průběhu ohřívání několikrát promíchejte pokrm v misce/sklenici.

Jak udržovat ohřívač v čistotě?

1. Před každým čistěním odpojte ohřívač ze sítě.

2. Po každém použití vylijte vodu z ohřívače a vytřete měkkou utěrkou dosucha jeho vnitřní i vnější část. Nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky.

3. Pravidelně, každé 4 týdny, odstraňte z ohřívače usazený vodní kámen jedním z níže uvedených způsobů:

 1. Kyselina citrónová Kyselinu citrónovou (10g) rozpusťte v 200ml vody. Roztok nalijte do ohřívače. Zapněte ohřívač na 10 minut otočením vypínače do pozice ´I´. Po 10 minutách vypněte, vytáhněte ze zásuvky a na 30 minut odstavte. Pak roztok vylijte a ohřívač vypláchněte vodou.
 1. Ocet Do ohřívače nalijte roztok 50 ml octu a 100ml studené vody. Ponechte roztok v ohřívači dokud se vodní kámen nerozpustí. Pak vylijte roztok a vnitřek ohřívače opláchněte vodou.

Upozornění! Riziko vzniku vodního kamene snížíte používáním převařené/des­tilované vody.

ZÁRUKA:

1. Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu (paragon a potvrzený záruční list jsou nezbytnou podmínkou při uplatnění reklamace). Ohřívač je možné reklamovat pouze v případě, že byl používán dle návodu, není mechanicky poškozen a nemá porušené plomby. Zboží reklamujte prostřednictvím prodejny, ve které jste je zakoupili.

2. Kupující musí výrobek reklamovat v originálním obalu a zajistit před poškozením. Poškození způsobená nedostatečným zabalením nepodléhají reklamaci.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je přistroj v opravě.

4. Záruka se nevztahuje na provedení prací, které jsou uvedeny v návodu a které je povinen provádět kupující ve vlastním čase a na vlastní náklady.

5. Čistění přístroje bude provedeno na účet kupujícího a není posuzováno jako záruční oprava.

6. Záruka se nevztahuje na:

 1. mechanické poškození přístroje způsobené v době jeho používání nebo během doručení do opravy,
 2. poškození a vady zniklé:
 • užíváním přístroje pro jiné účely, než pro které je určen,
 • nesprávným používáním, udržováním a uchováváním přístroje nebo používáním, udržováním a uchováváním přístroje jinak, než je uvedeno v návodu,
 • používáním nesprávných provozních materiálů,
 • opravami provedenými neoprávněnými osobami, takto provedenou opravou nebo rozmontováním přístroje ztrácíte na záruku nárok,
 • úpravami, konstrukčními změnami nebo používáním jiných než originálních dílů přístroje,
 1. skleněné díly, žárovky, osvětlení (pokud vystupují z přístroje),
 2. provozní materiály
 3. přítomnost pokrmu na dílech ohřívače.

7. Bez uvedení názvu a modelu přístroje, data jeho nákupu potvrzeného razítkem a podpisem prodávajícího je záruční list neplatný.

Tento produkt zatím nemá žádnou recenzi.

Ajax loader