Feedo hledá marketingového ředitele!

Jsme mladá, česko-slovenská, neustále se rozvíjející společnost, která provozuje největší e-shop s dětskou výživou, plenami a kojeneckými potřebami v České republice a na Slovensku (www.feedo.cz, www.feedo.sk) s plánovanou zahraniční expanzí.

Zákazník je u nás na prvním místě, čemuž je přizpůsobena celá firemní kultura.

Klademe důraz na spokojenost zákazníka a na vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Na trhu působíme od roku 2010 a naším cílem je být jednoznačně největším a nejznámějším e-shopem zaměřeným na maminky v České republice, na Slovensku, případně v dalších zemích.

Jsme společnost, která se v posledních měsících proměnila ve středně velkou firmu. Hodně rychle, až raketově se měníme a rosteme, a to ne jenom co do počtu objednávek nebo obratu, kde jsme za poslední dva roky zaznamenali 300% nárůst, ale také co do počtu zaměstnanců. V lednu 2013 nás bylo dohromady 14 lidí, momentálně je počet lidí, kteří vytvářejí Feedo tým, 55.

Díky dynamickým změnám v roce 2014, kterými naše společnost prochází a díky všem restrukturalizacím v jednotlivých odděleních, nebo vytvářením nových oddělení procházíme v letošním roce mírnou stagnací růstu, ale i přesto se nám povedlo růst od začátku roku o 185%.

Naším cílem je kontinuální růst v dalších letech, expanze na jiné Evropské trhy a stabilita společnosti ve smyslu její struktury a fungování.
I z tohoto důvodů hledáme zkušeného marketéra, který nám pomůže naplnit naše cíle. Jsme přesvědčeni, že zkušený online marketér je pro naši společnost tou nejdůležitější osobou pro další výrazný posun naší firmy.

Co po tobě chceme?

V této pracovní pozici odpovídáš za plnění marketingových cílů, marketingovou strategii a řízení oddělení marketingu Feedo.cz, Feedo.sk a Feedo.pl, případně dalších projektů v rámci skupiny Feedo i včetně nových trhů.

Veškerou činnost by jsi měl vést ke zvyšování známosti značky a růstu tržeb v souladu se strategií a schváleným rozpočtem.

Kde jsi v organizační struktuře

 • Přímý nadřízený – jednatelé společnosti
 • Přímí podřízení – členové marketingového oddělení

Jaká je komunikační linie

 • Jsi odpovědný majitelům, kteří schvalují plány marketingu/firmy. O práci svého oddělení předkládáš v pravidelných intervalech zprávy vedení.
 • Schvaluješ a kontroluješ plnění plánu svého týmu. K tomuto účelu můžeš požadovat předkládání pravidelných zpráv. Dle svého uvážení a nejlepšího svědomí smíš používat motivační i restriktivní opatření vůči svému týmu. Tato opatření musí být použita uváženě, vždy s citem pro danou situaci a výhradně za účelem dosažení stanovených a schválených cílů marketingu. Jsme firma z lidským přístupem k zaměstnancům. Feedo jsou lidi, zaměstnanci, ne majitelé.

Co očekáváme od ideálního kandidáta

 • Umíš komunikovat s naší cílovkou. Nemáš problém např. vyběhnout na dětské hřiště a strávit tam dopoledne rozhovory s maminkami a zjišťováním, co skutečně potřebují a jaký jazyk používají. A také víš, že z nich tuto informaci nedostaneš otázkou: “Co potřebujete?”
 • Neustále se vzděláváš v oboru a kategorii
 • Máš vysoké zaměření na potřeby zákazníků
 • Vysokoškolské vzdělání máš již ukončené
 • Jsi výborný vůdčí a komunikační osobnost
 • Umíš velmi dobře anglicky
 • Tvoje vášeň pro internet, e-commerce a nová média je viditelná
 • Máš porozumění pro internetový prodej B2C
 • Ovládáš základní znalost segmentu kojeneckého zboží a výživy
 • Orientuješ se na zahraničních trzích
 • Je ti blízký vysoký stupeň proaktivity, samostatnosti a vlastní iniciativy
 • Zkušenosti s procesy internetového prodeje (aplikace, práce s daty, IS, marketing, zákazník, distribuce, platby) – jsou samozřejmostí
 • Tvoje perfektní znalost problematiky – SEO, PPC, CPT, CTR, RTB, Retargeting, PR, Brand building, Copy Writing, Conversion, User lifetime value, Growth hacking, Acquisition, User Activation, Engagement, Referral, Retention, Email marketing, porovnávače zboží, Google Analytics, sociální sítě, affiliate, A/B testing, mobile atd. nás budou fascinovat :o)
 • Orientace na trhu internetové reklamy, znalost ATL médií (TV, Print, PR) a jejich možností využití ti je blízká a máš s tím zkušenost
 • Schopnost zvyšování obchodní účinnosti internetového obchodu (nápady, invence, rozvoj, realizace) jsou pro tebe koníček
 • Zkušenosti s řízením týmu je pro tebe hračkou
 • Máš silné grafické cítění a kreativitu

Jak vidíme tvoje obchodní dovednosti:

 • Silný obchodní duch
 • Schopnost hledat nové obchodní příležitosti
 • Jednání s partnery, nákup online medií
 • Orientace ve světě e-commerce
 • Prozákaznické uvažování

Tvoje osobnostní předpoklady

 • Analytické, obchodní a strategické uvažování
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost
 • Orientace na cíle a výsledky
 • Flexibilita, loajalita
 • Komunikační dovednosti

Za co budeš odpovědný

 • Příprava marketingové strategie pro internetové obchody ve skupině a její následné dodržování
 • Příprava jednotlivých marketingových plánů a zvyšování efektivity marketingových kampaní a týmu
 • Růst uživatelské základny, zvyšování jejich aktivity a sledování návratnosti investic a KPI
 • Definice marketingových a týmových KPI
 • Realizace kampaní v rámci schváleného marketingového plá­nu
 • Disponování s financemi dle schváleného marketingového plánu, dodržování schváleného marketingového budgetu
 • Zastupování společnosti při jednání s partnery
 • Šíření dobrého jména společnosti
 • Rozhodování o udělení odměn (finančních i jiných) svým přímým podřízeným
 • Rozvoj a péče o profesní růst svých podřízených – ve spolupráci s personálním oddělením a plánem školení osobního rozvoje pro členy týmu

Popis tvých činností a aktivit v oblasti online marketingu

 • Definuješ marketingovou stategii e-shopu
  1. Podílíš se na obchodní strategii
  2. Definuješ zákazníka a jeho chování
 • Podílíš se na úpravách a vývoji e-shopu
  1. Řídíš změny informační architektury
  2. Testuješ a analyzuješ
  3. Wireframu
  4. Komunikuješ s vývojem a IT
 • Výkonností marketing je tvůj chléb
  1. SEO a linkbuilding
  2. Tvorba obsahu
  3. Performance marketing
  4. Zbožové srovnávače
  5. Affiliate aktivity
 • Buduješ značku a vytváříš reklamní kampaně
  1. RTB marketing
  2. Video kampaně
  3. Retargeting
  4. Sociální sítě
  5. Mailing
  6. Obsahová strategie
 • Sleduješ péči o zákazníky
  1. Práce se zákaznickou databázi
  2. Inteligentní emailing
  3. Věrnostní systém
  4. Customer experience
  5. Soutěže
  6. Pravidelný osobní kontakt s cílovkou
 • Podílíš se na zlepšování webu (UX)
  1. Testování, kvalitativní, kvantitativní, A/B testy
  2. Zvyšování konverzí
  3. Webová analytika
 • Multichannel je pro tebe výzva
  1. Mobilní nakupování
  2. PR aktivity
  3. ATL aktivity, TV, Print

Popis tvých činností a aktivit v oblasti sledování trhu

 • Analyzuješ trh e-commerce a hledáš nové příležitosti
 • Sleduješ aktivity konkurenčních webových obchodů a rychle aplikuješ nové aktivity na naše e-shopy
 • vyhledáváš nové konkurenční výhody

Co děláš s externími partnery

 • komunikuješ s externími dodavateli jednotlivých služeb
 • využíváš partnerů pro jednotlivé služby s cílem zvyšování konverzí
 • uskutečňuješ pravidelné schůzky, které nás společně dále posouvají
 • dodržuješ termíny externích dodavatelů
 • nastavuješ reporty činností, které dodavatelé provádějí
 • vyhledáváš partnery, kteří se pohybují v oblasti e-commerce a mohou mít vliv na růst tržeb a rozvoj společnosti

Jak funguješ interně

 • aktivně, otevřeně, lidsky komunikuješ napříč firmou – od obchodu, IT, zákaznického servisu, logistiky, plánování až po finanční oddělení
 • Účastníš se meetingů a brainstormingů
 • Vždy hledáš nejvhodnější řešení s přihlédnutím k možnostem firmy
 • aktivně komunikuješ s kolegy z jiných oddělení společnosti

Jak vnímáme tvůj osobní a znalostní rozvoj

 • pravidelně se vzděláváš v oblasti e-commerce a online marketingu
 • účastníš se konferencí, workshopů a tematicky vhodných setkání odborníků
 • Implementuješ znalosti do našeho týmu a staráš se o odbornou edukaci
 • sleduješ novinky a informace v segmentu „výživa a péče o dítě“
 • připravuješ interně pravidelná produktová školení
 • zvyšuješ odbornost a znalost týmu podřízených

Jak u nás vnímáme definice KPI

 • Chceme dosahovat cílů dle marketingového plánu
 • Potřebujeme růst objem transakcí / tržeb
 • Nevyhnutně musíme kontinuálně růst (počet zákazníků a četnost jejich transakcí, CLV)
 • Potřebujeme budovat růst hledanosti značky, NPS
 • Sledovat a navyšovat hodnotu zákazníka při každé transakci
 • Monitorovat a zvyšování výkonnost jednotlivých marketingových kanálů/aktivit – definice výkonnosti CPA
 • Chceme mít motivovaný a loajální tým zaměstnanců v sekci online marketingu (průzkumy motivovanosti, nulové odchody klíčových členů týmu, atp.)
 • Každý zaměstnanec jako „interní tiskový mluvčí“ by měl šířit dobré jméno firmy a jednotlivých e-shopů, čím taky podpoříme zvyšování povědomí o značce

Co ti můžeme nabídnout:

 • Motivační hodnocení na základě tvých výsledků
 • Zajímavé bonusy při plnění stanovených cílů
 • Možnost osobního růstu a dalšího vzdělávání
 • Práci v přátelském kolektivu nadšených profesionálů
 • Práci v mladé rozvíjející se firmě s násobným ročním růstem
 • Práci v jedničce na trhu v ČR a SR ve svém oboru s vysokými ambicemi
 • Podílení se na vstupu na zahraniční trhy
 • Možnost sestavení vlastního týmu
 • Práci v organizaci bez zbytečného byrokratického fungování
 • Velkou svobodu, samostatnost a flexibilitu
 • Přímou komunikaci a spolupráci s nejvyšším vedením – majiteli firmy
 • Rychlé rozhodovací procesy v rámci firmy (stačí zaklepat na vedlejší kancelář, dát si kafe a pokud je to možné, rozhodnutí je na světě :) )
 • Velmi příjemný a přátelský kolektiv
 • Příjemné pracovní prostředí a kancelář se 4–5 spolupracovníky
 • zajímavé platové ohodnocení / možnost zaměstnaneckých ak­cií

Zaujala Tě tato nabídka?

Pošli nám toto:

 • na čem jsi pracoval(a) a kam jsi to posunul(a)
 • proč si myslíš, že se do Feeda hodíš
 • v čem jsi podle sebe lepší než jiní kandidáti
 • z těch skills, které hledáme, vyber ty, kde máš největší zkušenosti a napiš nám něco o tom, jak bys je u nás uměl(a) aplikovat
 • pak přidej taky svoje CV, ale vynechej věci jako: kdy jsi dokončil(a) střední školu, tvoje TOEFL skóre, ani kolik máš najetých kilometrů…:o)

Ozvi se nám na adrese: CMO@feedo.cz

Ajax loader