Loading
Loading
ve spolupráci s přispívá na děti v pěstounské péči. Přispět můžete i Vy.

1. Finančním příspěvkem:

10 Kč
20 Kč
30 Kč

2. nákupem výrobků Teribear:

PROHLÉDNOUT VÝROBKY >>

Můžete však také pomoci dobrovolným příspěvkem 10 Kč, 20 Kč nebo 30 Kč ve druhém kroku Vaší objednávky. Za veškeré příspěvky Vám jménem všech dětí děkujeme! Rozdávejme společně radost dětem!„Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.“

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Možná se vám to bude zdát jako zdánlivě jednoduchý cíl, ale vězte, že u nás více než 24 tisíc dětí vyrůstá v ústavní výchově. Díky tomuto faktu se Česká republika umístila na předních místech v Evropě, v počtu dětí vyrůstajících mimo svou vlastní rodinu. K tomu, abychom pomohli tuto nepříznivou situaci změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové dětem zaměřena na následující tři pilíře podpory, jimiž jsou:

  1. prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

  2. podpora náhradního rodičovství – Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizací pěstounské péče se snažíme dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní mámy a táty.

  3. kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského domova.


Slovo patronky

(ohlédnutí za minulostí)

Psal se rok 1996. Stojím před Kojeneckým ústavem v Praze 4 Krči, a vůbec netuším, co mě za jeho branami čeká. V duchu přemýšlím – jak se asi poperu se všemi emocemi, které ve mě vzbudí jednotlivé osudy opuštěných dětí, s nimiž se zde setkám? Jak to zvládnu?

Vždy jsem měla hodně lásky a pozornosti ve svém životě, a to jak díky své rodině, tak i díky profesi, kterou vykonávám. Snad i proto nechápu, proč jsou tyto děti o tak zásadní a přirozený cit ochuzeny? Proč musí již brzy po narození trpět za nezodpovědnost dospělých? Proč právě ony musí místo rodiny vyrůstat v ústavním zařízení? Jak jim nejlépe a nejefektivněji pomoci?

Tyto otázky mě pronásledovaly od prvního dne, kdy jsem vstoupila do kojeneckého ústavu a dodnes na ně stále hledám odpověď. Již tehdy jsem cítila, že mám tu možnost vnést pozitivní změnu do životů těch, kteří se dennodenně bijí o ty nejdůležitější věci v životě – o lásku a své místo na zemi. Všechny tyto myšlenky, cíle a přání se pak staly základním kamenem, na němž dnes stojí činnost mé nadace. Od roku 1996 se svým týmem snažíme být oporou těm, kteří jsou na pomoc dospělých bytostně odkázáni. Díky letité osobní zkušenosti a všemu, čím jsem si prošla a na vlastní oči viděla, cítím obrovský vděk za adresnou pomoc pro každé dítě.

Nadace Tereza s ditetem

Naplňovat naše charitativní poslání by však nebylo možné bez štědré a laskavé podpory našich dárců, podporovatelů, partnerů a dobrovolníků, kteří významně přispěli ke zlepšení osobních příběhů jednotlivých opuštěných dětí. Dovolte mi proto využít této příležitosti a z hlouby srdce poděkovat za veškerou snahu a konkrétní přínos, který posunul naše snažení o něco blíž k vytouženému cíli – k zajištění láskyplné rodinné péče pro každé dítě. Ušli jsme společně již pořádný kus cesty. Další máme teprve před sebou. Jsem však bytostně přesvědčena, že naše cesta vedoucí k naplněné poslání, je správná. Budu velmi šťastná, když nás na ní budete i nadále doprovázet.

S upřímným díky,

Tereza Maxová
Ajax loader