Den, kdy začnete milovat své dítě - tajemství oxytocinu!

Den, kdy začnete milovat své dítě - tajemství oxytocinu!>
Už jste o oxytocinu slyšeli? Tento hormon je také nazýván též hormonem lásky, věrnosti a důvěry. Hraje klíčovou roli v období těhotenství, při porodu, během celého mateřství a také ovlivňuje mezilidské vztahy. Pojďme si o něm prozradit víc!

Početí

Už samotné početí je významně ovlivněno tímto hormonem. Při dráždění intimních partií ženy se zvyšuje jeho produkce a to způsobuje stahy dělohy, která do sebe nasává spermie. Tím se zvyšuje funkce vaječníků a tento proces podporuje oplodnění vajíčka. Zajímavé je, že podle výzkumu na Univerzitě v San Franciscu mají ženy, které jsou ve vztahu spokojení hladinu oxytocinu vyšší, než ženy bez partnera nebo v nespokojeném vtahu. Jeho hladinu snižuje nebezpečí a stres, naopak zvýšení jeho produkce docílíme dotyky a mazlením.

Vliv v těhotenství

Jeho role je v těhotenství nezastupitelná, díky oxytocinu drží miminko po celou dobu těhotenství své bezpečné místo v děloze, protože zajišťuje, že stahy dělohy vedou směrem dovnitř. Naopak před porodem dochází díky tomuto hormonu k opačnému efektu, stahy dělohy směřují ven - děložní hrdlo se začne otvírat. Podle studií, ženy, které měly během celého těhotenství vyšší hladinu oxytocinu prokazovaly vůči svému miminku láskyplnější a trpělivější chování.

Porod

Oxytocin je při porodu důležitý, neboť určuje sílu a rytmus kontrakcí. Jeho hladina je při porodu velmi vysoká, zejména v momentě, kdy dětská hlavička začne tlačit na stěny ženských genitálií a kontrakce jsou nejsilnější. Ale úplné vyvrcholení hladiny tohoto hormonu je, když si maminka položí poprvé své miminko na břicho. V tomto silném okamžiku je jeho hladina dokonce vyšší, než u samotného porodu. Je to okamžik vzájemného zamilování se. A právě v tomto nezapomenutelném okamžiku se začínají utvářet vzájemná pouta lásky mezi matkou a jejím dítětem. I toto má na svědomí právě oxytocin. Ovlivňuje také samotné kojení - vyvolává stahy hladkých svalů v mléčných žlázách a tím se začíná uvolňovat mateřské mléko.

Oxytocin a bonding

Vědci prokázali souvislost mezi tímto hormonem a bondingem. Ukázalo se, že počáteční hladina oxyoticnu v prvním trimestru má obrovský vliv na pozdější vztah matky k dítěti. Maminky s vyššími hodnotami měli po porodu k dítěti vřelejší vztah. Projevovalo se to například větší trpělivostí, ale také staroslivostí a kontrolou.

Umělý oxytocin (Pitocin) u porodu

Jedná se o syntetickou náhradu za přirozený oxytocin při porodu, který je podáván rodičce nitrožilně. Pitocin se používá k urychlení porodu z důvodu
  • slabé děložní činnosti
  • odtoku plodové vody s nutností vyprovokovat děložní činnost
Jeho užití u porodu by mělo být vždy odůvodněno, neboť s sebou může nést i rizika. Jde o nepřirozený zásah do porodu a jeho účinky nejsou stejné jako u přirozeného uvolňování oxytocinu - přírodní oxytocin je uvolňován v pulzacích, kdežto pitocin kontinuálně skrz infuzi.  Jaká mohou být rizika po podání pitocinu?
  • jeho užití může narušit harmonii matčiných hormonů během porodu
  • kontrakce po podání pitocinu jsou silnější, delší, častější a bolestivější
  • po podání může být u dítěte větší riziko novorozenecké žloutenky
  • může se vyskytnout nízká tepová frekvence plodu
  • novorozenecké sítnicové krvácení
  • poškození centrálního nervového systému či mozku dítěte
  • smrt plodu
  • může oddálit spuštění laktace
Přeji vám, aby váš porod proběhl co nejbezpečněji a gejzíry oxytocinu vás zavalily jako lavina :-) Zdroj: Doba jedová, prof. Rndr. Anna Strunecka, DrSc.