Velikonoční neděle & symboly

Velikonoční neděle & symboly>
Velikonoce jsou spojeny s mnoha tradicemi a symboly. Vybrali jsme pro vás ty nejznámější...možná budete překvapení.

Pomlázka

Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci, ospalci a lenoši se časně z rána házeli do vody nebo alespoň polévali, aby se probrali. Všichni chlapci vstávali brzy a šli koledovat. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok. Mladé a pružné proutky měly dodat mládí i dívkám. Svobodná děvčata jim za to na pomlázku věšela stuhy. isifa_103981124

Vajíčka

Překvapivě jako první zavedli zvyk darování vajec pravděpodobně v dávném Egyptě. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará přes 2300 let! U nás se tato tradice extrémně rozvinula. Dávaly se chlapcům jako odměna za šlehání a koledu. Nyní se dávají spíše menší dárky, případně alkohol.

Beránek

Symbol velikonočního beránka přišel ze Středomoří, kde převládali pastevci. V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista "Beránka Božího", který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži  a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti.

Zajíček

Symbol zajíčka jsme převzali z Německa. Je favoritem dětí, kterým přináší vajíčka. Proč právě zajíček? Pravděpodobně mu bylo přisuzováno tajné roznášení vajíček proto, že ho často viděli na jaře, když hledal potravu.

A co vůbec zajíc symbolizuje?

  • V mytologii řecké, egyptské i čínské je symbolem štěstí, plynoucího času a krátkosti života.
  • V Bibli je symbolem chudých, skromných a pokorných, ale také symbolem smyslnosti. A přestože je maličký, je považován za velmi moudrého.
  • V Byzanci byl symbolem Krista.

Kříž

Symbol kříže existoval už dávno před křesťanstvím, znali ho už staří Egypťané či Kréťané. Stal se symbolem věčnosti a zároveň nejdůležitějším symbolem křesťanství.