Děti a technika - na jaké straně jste vy?

Děti a technika - na jaké straně jste vy?>
Chytré telefony, tablety, televize, herní konzole - média se stala nedílnou součástí našeho života a ovlivňují i život našich dětí. Zatímco někteří rodiče jsou toho názoru, že počítače a tablety jsou skvělý způsob, jak dítě zabavit a ukázat mu něco nového, jiní varují před vývojovými poruchami a zdravotními následky. Také názor na to, zda by měly děti sledovat televizi a jak dlouho, je sporný. Každé dítě je totiž jiné a tak by se mělo na tuto problematiku také nahlížet. Děti by se měly nejprve učit přirozenou cestou - tedy prostřednictvím smyslových podnětů a interakce s okolím. Tablet, smartphone a televize nemůže vyjádřit vše. Stále se totiž jedná jen o pasivní vstřebávání obrazového obsahu. Je proto velmi důležité, aby si děti hrály i venku a objevovaly svět na vlastní kůži. Zážitky si totiž vždy zapamatují nejlépe a díky kontaktu s okolím si také vytvářejí sociální hodnoty a pilují své komunikační dovednosti. Na druhé straně je ale důležité naučit děti s technikou správně zacházet. Všeobecné a plošné zákazy nejsou prospěšné ani pro děti, ani pro rodiče.

Mobilní zařízení - od kolika let?

V první řadě je nutné, aby děti prozkoumaly a naučily se rozumět skutečnému světu. Nejdříve ve věku tří let by pak mělo mít dítě možnost seznámit se a vyzkoušet si třeba váš telefon nebo tablet. Při pořízení vlastního mobilního telefonu nelze určit obecnou věkovou hranici. Důležitý je také účel - pokud vaše dítě chodí například samo na kroužky, nebo se pohybuj po městě, bude asi vhodné mu telefon pořídit. Je ale nutné stanovit pravidla pro jeho užívání. V zásadě by rodiče měli chtít vždy vědět, s kým je dítě v kontaktu a k jakým činnostem své mobilní zařízení používá. Je také důležité, aby bylo dítě poučeno o nakládání s osobními údaji. Aby se zabránilo nežádoucímu použití, můžete dítěti do telefonu nainstalovat různé rodičovské zámky. Ty vám pak umožní telefon či tablet lépe zabezpečit a omezit například přístup k internetu, či k některým programům a činnostem.

Televize

Používání televize také vyžaduje citlivý přístup. Dítě by mělo mít možnost vybrat si spolu s vámi vhodný program. Měli byste ho pak sledovat společně. Vy zároveň uvidíte, jak na pořad dítě reaguje a můžete mu pomoci s případnými nejasnostmi. Pro děti do tří let se sledování televize obecně nedoporučuje. Doporučována je tato doba sledování: od tří do pěti let nanejvýš půl hodiny denně, pak do věku devíti let by délka sledování neměla překročit jednu hodinu. Při výběru vhodného programu nezapomeňte myslet na jeho přínosnost. Dávejte pozor i na reklamy. Stejně jako v případě telefonu a tabletu platí i pro televizi, že by mělo dítě absolvovat i nějaké tzv. "kompenzační činnosti" - například jezdit na kole, jít na hřiště či na procházku. Média také nejsou vhodnou odměnou, a neměla by být používána jako páka nebo donucovací prostředek.

Média a rozvoj představivosti

Panenky, vycpaná zvířata a další věci ožívají v dětské fantazii. Tam si představují různé životní situace a role nebo si přehrávají vymyšlené scény. Během vteřiny mohou být třeba na kouzelném ostrově. Jak se říká, fantazii se meze nekladou... Jiná je však situace v oblasti digitálních médií. Ta zanechávají v dětech dojem, že si pochvalu zaslouží, jen když správně vyřeší úkol, nebo když vyhrají. O vyskytujícím se násilí ani není třeba mluvit. Pro tvořivost a fantazii tu není místo, pravidla jsou předem určena. Tím může trpět rozvoj kognitivních (rozpoznávacích) schopností a schopnost soustředit se. Kritici jsou pak toho názoru, že zpracování pouze vizuální informace působí proti přirozenému dětskému prožívání světa smyslovými vjemy. Analytické myšlení z toho má sice prospěch, ale představivost a kreativita na straně druhé chřadnou. V pozdějším životě to může mít vliv na potřebnou flexibilitu při řešení různých situací.

Média a zdraví

Děti, které hodně sedí před televizí, nebo si hrají s tabletem či telefonem, mají zpravidla méně pohybu než ostatní. Kromě oslabeného imunitního systému dochází i ke špatnému držení těla a v důsledku toho se zhoršuje fyzický výkon a pohybové dovednosti. Vnímání sebe sama pak může být narušeno a může způsobit až zhoršení koncentrace a poruchy spánku. Kromě toho může nadměrné užívání techniky vést až k sociální izolaci. Děti se setkávají s kamarády méně a jejich volný čas přestávají trávit aktivně.

Smysluplné používání

Jako vše, je i média nutné využívat s rozumem. Negativní duševní a fyzické důsledky lze očekávat pouze pokud chybí kompenzace v podobě sportu či jiných aktivit. Není nic špatného na tom, že s vámi bude vaše dítě kreslit na tabletu, nebo spolu budete hrát hru. Dětské výukové programy také nenadělají škodu. Naopak bude dobře, pokud se je dítě postupně naučí využívat v každodenním životě, jako praktického pomocníka. Nezapomeňte si s vaším děťátkem naplánovat společné aktivity. Pokud bude dodržovat čas a programy, které mu vyberete, neměl by nastat problém. Nezapomeňte však čas strávený u televize kompenzovat aktivním pohybem - výletem, procházkou nebo třeba jízdou na kole.