Hipoterapie - je vhodná i pro vaše dítě?

Hipoterapie - je vhodná i pro vaše dítě?>
Historie člověka a koně je velmi dlouhá a úzce spolu souvisí. Když se zamyslíte, s koňmi si obvykle spojujeme slova jako je dobrodružství, odvaha, síla a věrnost. Dotýkají se našich emocí velmi jedinečným způsobem. A to je možná jedním z důvodů, proč je hipoterapie tak účinná.  Koně jsou citliví, vezou klienta a houpavé pohyby jsou ze zad koně přenášeny na jezdce, což vede k souhře pohybů mezi člověkem a koněm. Rytmický pohyb koně v kroku je velmi podobný jako u lidí.

Trojrozměrná stimulace

rsz_horse-419235_1920 (1)Hipoterapie stimuluje jak fyzickou, tak i duchovní úroveň a spojuje pohyb ve třech rovinách. Na fyzické úrovni ovlivňuje hipoterapie zejména svalový tonus – to znamená stav napětí ve svalech. V důsledku některých onemocnění (jako je například spasticita a dětská obrna, ale také důsledek nehody nebo nedostatek kyslíku při porodu) je tato důležitá tělní funkce narušena a svaly se nemohou správně uvolnit. Pomocí pohybových cvičení na koni se svalové napětí zlepšuje, aniž by se pacient musel příliš namáhat. Tímto může pacient zábavnou formou trénovat držení těla, koordinaci, rovnováhu a v důsledku toho dochází k aktivizaci samouzdravujících schopností těla. Při jakých onemocněních se hipoterapie používá a jaké účinky má na tělo a psychiku dítěte? Hipoterapie pomáhá při léčbě různých omezení, vývojových vad, poruch a syndromů. S pomocí hipoterapie lze dosáhnout dobrých výsledků při léčbě onemocnění jako je spasticita a dětská obrna, ale také třeba autismus. Trénink s koňmi podporuje nejen koncentraci, ale i paměť pacienta. Zábavnou formou jsou pak plněny postupně i složité úkoly a zároveň je podporován kontakt s koněm. Ke komunikaci s koněm slouží vnímání a řeč těla. Cvičení bezpochyby kompenzuje postižení, zvyšuje pocit sebehodnoty a úspěch s sebou zároveň přináší pocit štěstí a pohody.

Od jakého věku je možné hipoterapii absolvovat?

V jezdecké terapii neexistují pokyny týkající se věkové hranice. Takže jakmile dítě bezpečně zvládá držení vlastního těla, vlastní pohyb a má pozitivní vztah ke koním, může se začít hipoterapie zúčastňovat. Od jednoho a půl roku se může začít dítě s některým z rodičů na koně posazovat, aby si na tento pohyb a na koně jako takového navyklo.

Jak se sestavuje terapeutický plán?

Jezdecký terapeut navrhuje spolu s každým pacientem terapeutický plán tak, aby mohly být sledovány a realizovány jednotlivé individuální cíle. Důležitou součástí léčby je vlastní manipulace s koněm. Pozitivní vztah mezi jezdcem a koněm se často tvoří již při přípravně a vodění koně. V návaznosti na to většina z klientů získá dostatek důvěry a dokáží pak na hřbet koně nasednout a začít sbírat první zkušenosti s jízdou. Základem pro to je bezpečný a dobře vyškolený terapeutický kůň, který se tempem chůze a délkou kroků umí přizpůsobit potřebám každého z pacientů. Když je pak časem nácvik zacházení s koněm dostatečně upevněný, může následně proběhnout i změna v léčebném postupu.

Hradí náklady na terapii pojišťovna?

Náklady na hipoterapii doposud bohužel žádná ze zdravotních pojišťoven nehradí. Nicméně s ohledem na narůstající průkazností pozitivních účinků na různé druhy fyzických, ale i psychických obtíží, šance na zařazení do sazebníku zdravotních pojišťoven stoupá.

Závěr:

  • Hipoterapie zaujímá mezi terapiemi s asistencí zvířat vyjímečné postavení.
  • Hipoterapie stimuluje na úrovni tělesné, ale i duševní.
  • Při spastice, dětské obrně, ale i autismu a psychosomatických onemocněních přináší terapie za pomoci koní velmi dobré výsledky.
  • Obsahem terapie je jak péče o koně, tak vodění a následně i jízda.
  • Pocity úspěchu spouštějí u malých i velkých pacientů samouzdravné procesy těla.
  • Pro účast na hipoterapii neexistuje žádné věkové omezení.
  • Zdravotní pojišťovny náklady na hipoterapii bohužel nehradí.
Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme navštívit stránky občanského sdružení pro hipoterapii - ZDE.