Používáte příliš mnoho zákazů?

Používáte příliš mnoho zákazů?>
Jakou roli hrají ve výchově různé zákazy a příkazy? Do jaké míry jsou užitečné a kdy mohou spíše uškodit? Rozumí skutečně vaše děťátko slovíčku NE? 

Bez příkazů to nejde

Děti mají silné nutkání zkoumat vše okolo sebe. Často nedokáží odhadnout hrozící rizika, která by ji mohla hrozit. Abychom je chránili, používáme různé zákazy. Zakazujeme jim honit se přes cestu, hrát si s nožem nebo se zásuvkou. I později v životě musí děti přijímat jistá pravidla a omezení. Dítě, které se nenaučí je respektovat může mít později problémy, například i ve škole. Na druhou stranu však může mít příliš zákazů opačný účinek. Naruší vztah s rodiči a dětská důvěra v ně poklesne. Proč by přeci dítě mělo poslouchat, co mu říkáte, když podle vašich slov všechno, co dělá, je špatně? Proto byste měli příkazy a zákazy uplatňovat obezřetně.

Co znamená ne?

Dítě ze začátku (přibližně do 1 roku života) pořádně neví, co slovíčko ne znamená. Na vaše přísné NE, přirozeně, reaguje. Spíše však rozumí tónu vašeho hlasu, výrazu tváře a gestům. Později už tomuto slovíčku rozumí, ale to automaticky neznamená, že rozumí i důvodu zákazu. Přísné NE pro něj neznamená, že by se mělo zdržet určitého jednání, ale vnímá ho spíš jako křivdu vůči vlastní osobě. Namísto strohého zákazu je proto účinnější snažit se dítěti vysvětlit, PROČ by to dělat nemělo. Předpokládáme, že vaše dítě poslouchá, co mu říkáte a vašim slovům důvěřuje. Důvěry však nedosáhnete tím, že mu budete zakazovat všechno možné i nemožné, ale tím, že děťátku nabídnete alternativy a budete s ním dostatečně komunikovat.

Jde to bez zákazů?

U nejmenších dětí ani zákazy nejsou potřeba, protože pro ně vytváříme co nejbezpečnější prostředí. Nečelí každodenním výzvám a nemají tolik možností zranit se. Když však vaše dítě povyroste a začne chodit, nastávají krušné chvíle. Právě tehdy je čas začít vytvářet jasná pravidla. Před přechodem je nutné se zastavit, rozhlédnout a přejít ruku v ruce. Pokud se dítě zachová tak, jak ho naučíte, pochvalte ho. Dítě si to zapamatuje. Takovým chováním se totiž můžete vyhnout impulzivnější situaci, která by mohla vést k přísným zákazům. Je zároveň nevyhnutelné, abyste dítěti věnovali dostatečnou pozornost a měli ho na očích. Když třeba na ulici uvidí něco zajímavého, je možné, že na naučená pravidla na chvíli zapomene.

Ne vždy platí stejný metr

Děti umí být občas rafinovanější, než si myslíte. Rychle mohou zjistit, že zákaz, který u vás platí, není zas tak platný třeba u babičky. A pokud nejste nablízku, přestávají na ně tyto zákazy platit. Takovým chováním děti do jisté míry testují chování a hranice vlastních rodičů. Co se stane, když zákaz poruší? 

Pravidla a následky

Děti snadněji dodržují zákazy, pokud znají pravidla a vědí důsledky, které může jejich nedodržování způsobit. Pokud nastavíte jistá pravidla, musí být dodržována. A to nejen vašimi dětmi, ale v mnohých případech i vámi. Dodržování pravidel by potom mělo mít pozitivní důsledky, nedodržování ty negativní. Občas může dojít k výjimce, ale dítě by o tom mělo dopředu vědět. Například - hračky mohou zůstat poházené po pokoji, ale jen proto, že máš dnes narozeniny.  Jak jste na tom se zákazy vy?