Vychovejte ze svého dítěte optimistu!

Vychovejte ze svého dítěte optimistu!>
Děti, které vedeme k pozitivnímu myšlení se dokáží snadněji učit nové věci a lépe se začleňují do kolektivu. Místo vytváření konfliktů reagují na nepříjemné situace s klidem.  Myslíte si, že přístup k životu můžete ovlivnit? Lze dítě cíleně vychovávat k optimismu? 

Optimismus - klíč ke spokojenosti

Jak se říká. Optimista vidí sklenku napůl plnou, pesimista napůl prázdnou. Stejné je to i s postojem k životu. Někdo se neustále rozčiluje a stěžuje si, jiný přijímá výzvy a mění je ve svůj prospěch. Pozitivní přístup k životu vám sice možná na první pohled štěstí nezaručí, ale rozhodně vede ke konstruktivnějšímu myšlení. Optimisté se vyznačují otevřeností k životu. Konflikt vnímají jako zbytečnou zátěž, případně jako výzvu. To je donutí k neustálé snaze nacházet fungující řešení. Pozitivní myšlení a očekávání je důležitým předpokladem pro sebedůvěru. Vědí, co dokáží a nenechají se odradit. Selhání je jen motivací být ještě lepší!

Optimisté jsou zdravější

Studie z roku 2010 dokonce ukázala, že optimisté jsou méně náchylní na přetěžování a tím pádem i k nemocem. Stresové hormony totiž oslabují náš imunitní systém. Lidé s pozitivním myšlením jsou emočně stabilnější. Těží ze sebeúcty a empatie. V otázce, zda je optimismus vrozený, se vědci nemohou shodnout. Někteří zastávají názor, že pesimismus jako životní postoj je jakousi formou opatrnosti, obranného mechanismu, který se vyvíjí postupně - pohled na svět je tedy vrozený. Další říkají, že základní postoj k životu je vrozený nanejvýš z 25%.

Postoj se vyvíjí

Ačkoli může být vrozený, způsob myšlení se kontaktem s okolím vyvíjí a to už v dětství. Rodiče proto mohou ovlivnit, zda se dítě bude vyvíjet jako optimista či pestimista. V prvních letech života se děti potřebují cítit hlavně bezpečně a mít pocit, že je má někdo rád. Tak se v nich rozvíjí důvěra v okolní svět, což je základem pro pozitivní přístup.  Samozřejmě se každé dítě setká postupem času s různými, i méně příjemnými, situacemi. Obzvlášť při konfliktech by rodiče neměli reagovat rozhořčeně a nepřiměřeně a problémy řešit různými zákazy. Je důležité myslet na to, že i to je součástí zdravého vývoje.

Konflikty se musí řešit

Klíčové pro pozitivní vývoj dítěte není chránit ho za každou cenu před negativními zážitky, ale podpořit ho při jejich řešení. Tak se totiž naučí řešit konflikty a vlastní selhání bez toho, aby ho to zbytečně stresovalo. Stabilita a porozumění rodičů v těchto situacích velmi pomáhá.

Nikdo není jen optimista

Pokud jste optimista, bude pro vás samozřejmě jednodušší k podobnému životnímu postoji vést i své dítě. I ten největší optimista má občas méně pozitivní období a nebo ho potkají okolnosti, které jeho pozitivní myšlení podkopávají.

Jak dítě správně vést?

  • Milujte bezpodmínečně. Důležité je, aby vaše dítě cítilo, že ho berete vážně a vaše láska k němu je bezpodmínečná - a to i v případě, že udělá něco špatně. V takové chvíli potřebuje cítit porozumění. Povzbuzení i v nepříjemné chvíli posilní jeho sebevědomí.
  • Ukažte i slabé stránky. Buďte k svému dítěti otevření. Ukažte mu, že i vy máte slabosti a děláte chyby. Uvidí, že je to v pořádku a není to žádná hanba.
  • Zasmějte se i v nepříjemných situacích nebo nad vlastním neštěstím. Podpoříte tak vlastní dítě ve snaze zkoušet věci stále, navzdory neúspěchu.
  • Začleňte ho. Zapojujte své dítě do každodenních povinností a chodu domácnosti. Určete mu jeho vlastní úkoly a zodpovědnost.
  • Nechte ho, ať to vyřeší. Vaše dítě se musí naučit samostatně řešit konflikty. Zkuste ze začátku hledat řešení společně, konverzujte klidně. Dopřejte mu volnou ruku.

Shrnutí

Optimismus se dá naučit a přispívá k rozvoji dětí.
  • Posiluje jejich sebevědomí
  • Přispívá ke konstruktivnímu řešení konfliktů
  • Odbourává strach z neúspěchu