Pravidla pro zdravé polohování dítěte

Pravidla pro zdravé polohování dítěte>

V prvních měsících života je schopnost dítěte pohybovat se velmi omezená a vše závisí na rodičích. Svaly jeho malého tělíčka se teprve musí zpevnit a zesílit. Jenže než k tomu dojde, musíme s ním správně zacházet. Jak dítě polohovat, abychom negativně nezasahovali do jeho vývoje?

Základní pravidla polohování miminka

Při polohování miminka musíme brát v úvahu několik skutečností. Souvisejí se stavbou těla a silou svalů. Bezprostředně po narození se dítě ještě není schopno samo otáčet, proto na to musíme pamatovat. Ležení v jedné poloze může způsobit deformace hlavičky a nesprávná manipulace může narušit vývoj pohybového aparátu dítěte. Pro zdravý vývoj je nejdůležitější vodorovné lůžko s kvalitní matrací. Na polohování musíme myslet zhruba do 5 měsíců věku. Od této doby je většina dětí schopna se sama přetočit a částečně si sama upravit polohu.

Polohování hlavy dítěte

Aby novorozenec mohl projít porodními cestami, nesmí být lebeční kosti navzájem pevně spojeny. Pokud bychom nechali malé dítě ležet vždy jen v jedné poloze, váha hlavičky by nerovnoměrně tlačila na zpevnujici se lebku miminka a mohlo by dojít k trvalým deformitám. Ve výsledku by jedna část hlavy mohla být již po zbytek života zploštělá.

Z tohoto důvodu lékaři kladou důraz na vhodné polohování hlavičky novorozence. Doporučují dítě pravidelně otáčet, v ideálním případě bychom ho měli po každém krmení ukládat ke spánku v jiné poloze. Musíme střídat nejen polohy, ale také strany, na které ho pokládáme. Z hlediska bezpečného spánku se doporučuje střídat polohu dítěte mírně na jednom boku, na druhém boku a na zádech. Novorozenec by neměl spát ani ležet na bříšku bez dozoru.

Jak polohovat dítě na bříškoPolohování hlavy dítěte

To, že by miminko nemělo spát na bříšku, však v žádném případě neznamená, že byste ho neměli pokládat na bříško. Naopak, tato poloha je velmi důležitá pro správný vývoj jeho krčních, hrudních, břišních a zádových svalů. Je však důležité, abychom ho do této polohy dávali často, zpočátku na krátkou dobu, a abychom zůstali u jeho boku.

Během cvičení se ho snažíme motivovat, aby se co nejvíce zvedl do pozice "pasteveckého koně". Pomáháme mu v tom tak, že ho položíme na tvrdší podložku, ruce mu složíme v loktech a přitiskneme je k tělu. To mu usnadní, aby se na ně opřel a zvedl hlavu z podložky. Nenechte se odradit, pokud je to zpočátku jen jemné zvedání a dítě při něm protestuje. Po chvíli zjistí, že z této polohy uvidí mnohem více a zalíbí se mu.

Když se mu podaří zvednout se z podložky alespoň trochu, můžete přidat motivaci pomocí barevných nebo zvukových hraček . Ty by měly být drženy v úrovni jeho očí nebo těsně nad ní, asi 25 až 30 cm od jeho obličeje.

Držení dítěte ve vzpřímené poloze

V prvních měsících života má dítě poměrně nevyvážený poměr hmotnosti hlavy ke zbytku těla. Svaly těla ho zpočátku nedokážou udržet ve vzpřímené poloze. Obecně můžeme říci, že svaly trupu a krku jsou dostatečně silné, když je dítě schopno samo se posadit a zůstat v sedě. Do té doby je lepší držet dítě ve vzpřímené poloze co nejméně. Mnohem lepší je držet ho vleže nebo v poloze tygra či klokanky.

Zvedání dítěte z podložky

Dítě bychom měli zvedat tak, abychom zbytečně nepřetěžovali jeho svaly a zároveň ho nestavěli do nefyziologických poloh. Zvláště nebezpečný je silný záklon hlavy nebo páteře. Při zvedání by dítě mělo mít vždy hrudník, krk a hlavu ve správné poloze, jako když leží přirozeně na zádech. Toho docílíme tak, že pod celou tuto oblast položíme celou dlaň s nataženými prsty, druhou rukou pevně uchopíme spodní část těla a dítě najednou zvedneme.

Co dělat při deformacích hlavy?

Ne každá deformace hlavy je způsobena nesprávnou polohou. Některé vznikají během nitroděložního vývoje nebo během porodu. V takovém případě dostanete již při první kontrole u pediatra pokyny, jak postupovat.

I při nejlepší snaze se však může stát, že neodhadnete správné polohování dítěte a všimnete si, že se tvar hlavičky změnil nesprávným směrem. V takových situacích konzultujte další postup s pediatrem v nejbližší poradně a pečlivě se řiďte jeho doporučeními.

Nejčastější chyby při určování polohy

Žádný rodič není dokonalý, a proto se může stát, že se při manipulaci s dítětem dopustí i chyby. Je však důležité si to co nejdříve uvědomit, napravit to a co nejdříve správnou manipulaci pevně zafixovat.

Od začátku rodičovství se zajímejte o to, jak dítě správně držet, polohovat, a nedávejte ho spát na bříško. Právě tato poloha při spánku zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců, známého také jako SIDS.

Další chybou je, že někteří rodiče upouštějí od cvičení novorozenců v poloze na bříšku, protože se to dítěti nelíbí a pláče. Pravdou je, že ne každému miminku je tato poloha zpočátku příjemná, ale je nezbytná pro jeho správný vývoj. Proto volte krátké, ale časté cvičení a stimulujte dítě vhodnými hračkami.

Měli byste se vyvarovat nesprávného zvedání a dlouhodobého držení ve vzpřímené poloze, dokud nebudou svaly dítěte dostatečně posíleny. Ty jinak nedokážou udržet hlavičku a páteř ve správné poloze.

Nejpřirozenější je pro dítě vodorovná poloha, ve které si postupně samo procvičí pohyby, které již zvládlo. Postupně se začne přetáčet, plazit, lézt po čtyřech, sedět nebo chodit. Všechny tyto vývojové milníky vyžadují svůj čas. Častou chybou rodičů je snaha tento proces uměle urychlit.

Chyby při polohování

Používání autosedaček nebo lehátek

Lehátka a dětské houpátka jsou užitečnou pomůckou, pokud chce vaše dítě trávit s vámi naprosto každou minutu. Mohou vám pomoci s vařením nebo úklidem v době, kdy je dítě vzhůru.  I zde však platí, že všeho by se mělo dělat s mírou. Autosedačka je při cestování nutností a v žádném případě nevozte své dítě, aniž byste ho do ní připoutali.

Její používání v domácnosti je však jiná věc, stejně jako používání lehátek. Děti by v nich neměly trávit příliš mnoho času, protože omezují pohyb dítěte. V této době si dostatečně neprocvičuje pohyby, které již zná. To může vést k určitému opoždění psychomotorického vývoje. Proto je používejte jen po co nejkratší dobu, například pokud potřebujete vařit nebo uklízet, zatímco je dítě vzhůru, a ujistěte se, že má lehátko pevná záda. Pokud ji používáte u menších dětí, vždy ji udržujte v nejnižší možné poloze a dítě v ní řádně připoutejte.