Tajemství dětského mozku

Tajemství dětského mozku>
"Co se v mládí naučíš…" Slýchávali jste od svých rodičů tohle lidové pořekadlo? A také vždycky jen kroutili hlavou? Jenže ono na něm něco bude! Posuďte to sami.Vaše miminko vám jistě připadá tak strašně malé a velmi zranitelné - je zcela odkázané na vás v každé oblasti svého života. Neuvědomujeme si však, že uvnitř úžasnou rychlostí roste největší potenciál jeho budoucí nezávislosti - jeho mozek. Ten se skládá z množství drobných základních elementů a tyto elementy jsou propojeny 50 triliony spojů, nazývanými synapse. Tato tenoučká spojení jsou zodpovědná za všechno, co dítě později dělá – pohybuje se, pláče, směje, cítí, buduje svou paměť a samozřejmě se učí.

Některé se vyvíjí, jiné zanikají

Tříleté dítě má již více než dvacetinásobek těchto synaptických spojení, víc jak 1000 trilionů. Kolem deseti let nepoužívané a málo používané synapse začínají zanikat. Laicky bychom to mohli přirovnat k nepoužívaným cestičkám, které zarostou trávou, splynou s okolím a přestanou existovat. Edukativní hračky CZDětská inteligence není tímto "zanikajícím" procesem nijak postižena. V podstatě to znamená, že mozek dítěte je výkonnější a učení je jednodušší v dětství než kdykoliv později. Mozek dospělého člověka má už jen polovinu synapsí tříletého dítěte, t.j. kolem 500 trilionů. Jsou to spoje, které člověk nejčastěji používal a nadále používá. Výzkumy vědců naznačují, že práce mozku není jen důsledkem genetiky. Teď už totiž víme, že prostředí, ve kterém dítě v raném dětství vyrůstá, hraje minimálně stejně důležitou roli. Jinými slovy, vaše vztahy a vzájemný život s miminkem jsou důležitým momentem pro jeho budoucnost.

Kdy je čas učit?

Optimální čas na učení je, když jsou seskupení synapsí ve svém vrcholu. Znamená to, že přiměřená stimulace je nejdůležitější právě v raném dětství. Víme, že mozek dítěte umí "nahradit" nevyvinuté nebo poškozené oblasti, přesto, že nevíme, jak to přesně funguje. Malé dítě, které ztratí v důsledku úrazu řeč, se navzdory tomuto handicapu normálně naučí mluvit. Rovněž dítě se sluchovým handicapem se nenaučí mluvit, pokud se problém nepodchytí a dítě se nestimuluje před druhým rokem života. Co to všechno pro nás rodiče znamená? To nejdůležitější, co kromě lásky můžete svému dítěti dát, je pomoci mu rozvíjet jeho fyzický, mentální, sociální a emocionální potenciál.