Kofein v těhotenství - máte si dávat pozor?

Kofein v těhotenství - máte si dávat pozor?>

Je konzumace kofeinu během těhotenství škodlivá? Tuto otázku si kladou mnohé nastávající matky a také vědci se tímto tématem zabývají. Skandinávská studie prokázala, že alkaloid obsažený v kávě i jiných rostlinách má vliv na hmotnost plodu a může oddálit porod. Oproti tomu však WHO (Světová zdravotnická organizace) dosud uvádí, že pokud se denní příjem kofeinu pohybuje v rozmezí 200-300 miligramů, pak je neškodný.

Plod nedokáže kofein odbourat

Kofein (stejně jako například kyslík a další látky) prochází přes placentu do těla plodu, kterému ovšem chybí potřebné enzymy, pomocí nichž by mohl stimulující látky rozložit. Kofein se následně hromadí v jeho mozkové tkáni a krom toho je narušeno i prokrvení placenty. Příčinou je působení kofeinu, navýšení hladiny adrenalinu a cyklického monofosfátu. Do jaké míry toto ovlivňuje vývoj plodu, měla prokázat skandinávská studie.

Skandinávská studie

Studie se zúčastnilo téměř 60.000 těhotných žen. Analýza ukázala: příjem kofeinu v rozmezí 200 až 300 mg denně zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude mít při narození relativně nízkou hmotnost. Při příjmu 100 mg kofeinu denně docházelo ke zpoždění porodu o mnoho hodin. Pokud jeden šálek kávy obsahuje průměrně 80 až 85 miligramů kofeinu, pak tedy víc než jeden šálek kávy denně ovlivňuje čas narození dítěte. Dva až tři šálky denně mohou mít negativní vliv na porodní váhu.

Riziko potratu, nebo předčasného porodu však v souvislosti s konzumací kofeinu prokázáno nebylo. Čaj a jiné nápoje také obsahují kofein. Ovšem dle výsledků studie jsou jejich účinky menší. Není proto zcela jasné, zda má na růst plodu a dobu porodu vliv alkaloid obsažený v kávě, nebo zda se jedná o účinek dalších složek.

Káva ve srovnání s jinými kofeinovými nápoji

Zatímco při konzumaci 100 mg kofeinu v kávě může být porod zpožděn až o osm hodin, při příjmu odpovídajícího množství čaje a jiných kofeinových nápojů se doba těhotenství prodlužuje jen o pět hodin. Skandinávští vědci se tudíž domnívají, že v kávě jsou pravděpodobně i další složky, které toto ovlivňují. Například v průběhu pražení kávových zrn vznikají melanoidiny s antimikrobiálním a antioxidačním účinkem. I ty by mohly mít vliv na vývoj dítěte a dobu trvání těhotenství.

Také není jasné, jak dalece přicházejí kávovníky do kontaktu s chemikáliemi: v případě, že jsou rostliny ošetřovány nervovými jedy s obsahem těžkých kovů, mohou být tyto látky následně uloženy i v kávových zrnech.

Doporučení WHO

Světová zdravotnická organizace a „Německá Společnost pro Výživu“ (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) doporučují těhotným ženám konzumovat za den maximálně tři šálky kávy s obsahem kofeinu – toto odpovídá příjmu asi 300 mg kofeinu. V Norsku a USA leží doporučená horní hranice ještě níže - 200 mg za den. WHO je také toho názoru, že kofein uložený v mozkové tkáni je zodpovědný za nízkou porodní váhu. Nepředpokládá ale, že by při konzumaci kofeinu v množství, které bylo označeno jako „neškodné“, mělo docházet k dalším zdravotním rizikům. Skandinávští výzkumníci zastávají ale jiný názor.

Nízká porodní váha může poškodit zdraví dítěte

Skandinávské studie prokázala, že již šálek a půl kofeinové kávy denně může snížit očekávanou porodní hmotnost 3600 gramů o 21 až 28 gramů. To se může zdát na první pohled neškodné. Ovšem během jiné studie bylo zjištěno, že u novorozenců s nižší porodní hmotností se zvyšuje riziko zdravotních problémů v průběhu dětství.

Vědci proto doporučují, aby se ženy během těhotenství zdržely konzumace kofeinových nápojů a nebo ji alespoň výrazně omezily. K tomuto doporučení se připojili i britští vědci na základě studií, které byly provedeny mezi rokem 2003 a 2006.

Kritici zpochybňují výsledky studie

Někteří lékaři však skandinávskou studii kritizují. Poukazují na to, že pouhý sběr dat - týkající se konzumace kofeinu během těhotenství – nemá plnou vypovídající hodnotu. Zastávají názor, že by bylo zapotřebí zohlednit i celkové stravování, životní styl a tělesnou konstituci budoucí matky, neboť i toto může mít vliv na průběh těhotenství a vývoj plodu. Je také možné, že za nízkou porodní váhu nemusí být zodpovědný samotný kofein.

Vliv může mít i váhový přírůstek budoucí matky, se kterým se pojí stoupající hladina glukózy v krvi, což vede ke snížení příjmu potravy plodu. Vzhledem k tomu, že hladina glukózy ovlivňuje i placentu, mohla by tato zvýšená hodnota také ovlivnit příjem potravy u nenarozeného dítěte a tím pádem vést k k menšímu růstu.

Účinek kofeinu v těhotenství:

• usazuje se v mozkové tkáni • negativně ovlivňuje prokrvení placenty • je možné, že oddaluje porod • možná negativně ovlivňuje porodní váhu • pravděpodobně není příčinou potratů nebo předčasných porodů