Náhradní mateřství

Náhradní mateřství>

Některým párům se podaří počít miminko hned, některé páry při svých snahách musejí využít různé podpůrné léčby, některé páry nachází pomoc v metodách asistované reprodukce. Existuje však i malé procento žen, které ve své děloze nejsou schopné donosit miminko za žádných okolností. V těchto případech může pomoci právě náhradní matka.  

Kdy můžete využít náhradní matku?

Nosit devět měsíců pod srdcem vlastní dítě je pro každou ženu nezapomenutelný zážitek spojený s množstvím krásných a emotivních zážitků a okamžiků. Některé ženy tyto chvíle nikdy neprožijí, ale přesto se vlastního dítěte díky náhradnímu mateřství mohou dočkat. Jaké závažné zdravotní důvody vás mohou přivést do centra asistované reprodukce s žádostí o náhradní mateřství? Vaše děloha není schopna zajistit zahnízdění a donošení plodu (děložní faktor), trpíte vrozenou vývojovou vadou dělohy nebo získanou absencí dělohy, poškozením děložní sliznice nebo srůsty na děloze. Rovněž nízká děložní sliznice, případně jiná závažná onkologická či chronická onemocnění mohou být indikací k využití náhradní matky.

Co na náhradní mateřství říká zákon?

Metodika náhradního mateřství není v České republice zakázána, ale zároveň ji neupravuje žádný specifický zákon, vychází tedy pouze ze stávajících zákonů, zejm. občanského zákoníku. Hladký průběh celého procesu je tedy podmíněn kvalitními právními konzultacemi a kompletním poradenským servisem.

Jak proces náhradní mateřství probíhá?

Prvním a důležitým krokem je výběr náhradní matky. Náhradní matku si žadatelský pár vybírá sám, třeba mezi příbuznými nebo na inzerát. Pokud se obě strany dohodnou a jsou seznámeny se všemi okolnostmi, lze přistoupit k procesu náhradního mateřství. Po absolvování všech náležitých vyšetření je možné přejít k samotnému umělému oplodnění. Tato vyšetření mimo jiné ukáží, zda jsou vaše i partnerovy pohlavní buňky v pořádku a zda partnerova spermie může být použita k oplodnění vašeho vajíčka. Pokud vaše vajíčka vhodná k oplodnění nejsou, lze využít vajíčka anonymní dárkyně. Touto dárkyní nemůže být vaše náhradní matka, protože dárcovství vajíček je ze zákona anonymní. Vzniklé embryo je transferováno do dělohy náhradní matky. Poté co náhradní matka otěhotní, biologický otec dítěte uzná s jejím souhlasem své otcovství a stává se tak otcem se všemi právy a povinnostmi. Jakmile se dítě narodí, náhradní matka se vzdá všech rodičovských závazků k dítěti a umožní vám, abyste si dítě adoptovali. Pokud je již biologický otec v rodném listě uveden, osvojujete si dítě už jen vy jako biologická matka.

Náleží náhradní matce nějaká odměna?

Náhradní mateřství není ani nesmí být honorováno, nicméně náhradní matka má nárok na určitou finanční kompenzaci za ušlou mzdu a náklady spojené s těhotenstvím. Žadatelský pár tedy náhradní matce přispívá na cestovné, výlohy spojené s léky a nutnými vyšetřeními, cvičení pro těhotné, potravinové doplňky, kvalitní stravu a další. Za článek děkujeme Klinice reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky REPROMEDA.