Porod císařským řezem

Porod císařským řezem>

Císařský řez - pro někoho nutné zlo v případě komplikací, pro někoho nejvhodnější varianta porodu. A jak ve zkratce probíhá?

Císařský řez je nejčastější porodnickou operací známou již od starověku. Tato operace se provádí:

  • buď plánovaně - důvod k výkonu je známý již v předstihu,
  • nebo akutně – z náhle vzniklého ohrožení matky nebo plodu.

Nejčastější důvody k provedení císařského řezu:

  • nedostatečné zásobení plodu kyslíkem,
  • opakovaný (po dvou předchozích) císařský řez,
  • poloha plodu koncem pánevním (při odhadu hmotnosti plodu nad 3500 g u prvorodičky, nebo 3800 g u vícerodičky nebo u plodů o hmotnostech mezi 750 a 1500 g, dále plody v poloze koncem pánevním naléhající jinak než zadečkem nebo tzv. kompletně – jakoby v tureckém sedu).

Dalšími indikacemi k provedení výkonu jsou pak nepoměr mezi velikostí plodu (hlavičky) a pánví rodičky, vcestná placenta, předčasné odloučení placenty, silný zánět v oblasti plodového vejce, překážky v porodních cestách (vcestný myom – uzel ze svaloviny dělohy), celková onemocnění matky se závažným průběhem nebo rychlou progresí (preeklampsie, asthma bronchiale, cukrovka, srdeční vady matky, oční onemocnění s postižením sítnice…), příčná poloha plodu, špatné naléhání hlavičky v porodních cestách, výhřez pupečníku, některé případy dvojčetných těhotenství (jiné polohy než oba plody hlavičkou, nebo první hlavičkou a druhý koncem pánevním, trojčetná gravidita, závažné lokální infekce v oblasti porodních cest (herpetické puchýřky) a další…

Provedení operace

Před výkonem je provedeno oholení rodičky, zacévkování močového měchýře, při neakutních výkonech je maminka na lačno a dostává přípravné léky před anestézií.

V případě provedení výkonu ve svodné anestézii (epidurální nebo spinální – maminka je při vědomí) provádí anesteziolog zavedení katétru do páteřní oblasti. Tyto typy znecitlivění jsou výhodné z důvodu nižší zátěže anestetiky pro miminko a také pro možnost bezprostředního kontaktu matky s novorozencem ještě při operaci. Výhodou je také možnost využití zavedeného katétru k pooperačnímu tlumení bolesti.

Vlastnímu začátku operace předchází ještě dezinfekce operačního pole a zarouškování. Řez je pak veden většinou příčně asi 2 cm nad stydkou sponou. Někdy je upřednostněn přístup z podélného řezu od pupku dolů (silně obézní rodička, předchozí operace v tomto místě…). Po proniknutí do břišní dutiny a následně do dělohy (celkem sedm vrstev) je vyjmut plod. Řez na děloze je prováděn v její dolní, nestahující se části. Po vybavení novorozence se operační ranou porodí i placenta. Poté se děloha zreviduje od drobných zbytků lůžka. Pak se už provádí sešití jednotlivých vrstev s kontrolou krvácení.

Kůže je většinou šita tzv. intradermálním stehem (steh je veden přímo v kůži) – spolu s převážně používaným řezem příčně nad stydkou sponou má lepší kosmetický efekt. Po operaci je maminka sledována a dostává příslušné léky k tlumení bolesti, infúze k zavodnění a podobně. Celá operace trvá přibližně 45 - 60 minut.

Propuštění z nemocnice

Propuštění z nemocnice je z pohledu ženy po císařském řezu (při nekomplikované rekonvalescenci) obvykle pátý pooperační den, kdy je provedena i gynekologická kontrola.