Vše, co potřebujete vědět o porodu do vody

Vše, co potřebujete vědět o porodu do vody>
Porod do vody je v západních zemí Evropy relativně populární. Pojďme si říct, proč se těší takové oblibě, jaké maminky ho mohou využít a co pro to musí udělat. V západní Evropě zpopularizoval porody do vody gynekolog a porodník Michel Odent, jehož učitelem byl Frederick Leboyer - průkopník myšlenky jemného a přirozeného porodu. Například v sousedním Německu vyžije této možnosti asi 5.000 žen za rok – což je více než 4 %. Pojďme se na něj podívat blíže.

Hladký průběh pro matku i dítě

Jak název napovídá, jedná se v první řadě o porod, kdy je žena po celou dobu ve vodě a to jak během fáze otvírání, tak i během fáze vytlačování a dítě tedy přijde na svět pod vodou. Nicméně mnoho žen střídá pobyt ve vaně s pobytem mimo ni a i tento postup je nazýván „porodem do vody“. Pobyt v teplé vodě má pro nastávající matku tu výhodu, že ji voda nadlehčuje, a tak ji tolik netíží těhotenské bříško a ve vodě se také může pohybovat snadněji než na suchu. Plné ponoření do vody vede k větší relaxaci a podporuje průběh porodu. Různé studie dokládají, že při porodu do vody obvykle není potřeba provádět nástřih hráze, zřídkakdy se hráz roztrhne a i porodní bolesti jsou mírnější, takže není potřeba podávat léky proti bolestem.

Jak porod do vody probíhá?

Při porodu do vody stráví žena ve vaně jak fázi otevírací, tak fázi vypuzovací. Jakou pozici při tom zaujme záleží zcela na ní – porodní vana je dost velká nato, aby si udělala pohodlí tak, jak ona sama potřebuje. Partner i porodní personál jsou u rodičky a poskytují jí plnou podporu, ale pouze z vnější strany vany. Optimální teplota vody je 36-38 °C. Vstup do „bazénku“ bývá pohodlný a nízký a za účelem zajištění bezpečného pohybu rodičky je vana obvykle vybavená madlem, lanem nebo přes bazének napnutou pevnou látkou. Během otvírací fáze, podporuje teplá voda relaxaci, uvolnění a krom toho také může uspíšit průběh porodu. V některých případech však lázeň může zapůsobit i opačně a kontrakce vedoucí k otevírání se zmírňují, nebo úplně ustanou. Pokud tato situace nastane a trvá víc než 30 minut, je pobyt ve vodě přerušen. Jakmile jsou později kontrakce opět pravidelné a silné, může rodička opět do vody. Během druhé fáze může žena kdykoliv odejít z porodní vany. Řada žen si před začátkem vypuzovací fáze ráda odpočine na nějakou chvíli mimo vanu. V mnoha případech používají rodící ženy bazén pouze k relaxaci, ale své dítě pak přivádějí na svět mimo vodu. V případě, že dítě se narodí pod vodou, tak jej porodník nadzdvihne a položí ho matce na břicho. Po celou další dobu pobytu ve vodě s maminkou je děťátko pravidelně poléváno teplou vodou, aby bylo stále v teple. Pupeční šňůra se následně přestřihuje ještě v bazénu. Vypuzení placenty může proběhnout buď již na suchu, nebo se klidně může odehrát ještě i ve vodě. Poté už je ale třeba, aby novopečená maminka opustila bazén, aby se zamezilo riziku vzniku infekce.

I pod vodou je lékařský dohled možný

Kontrakce a tep dítěte jsou během porodu bedlivě kontrolovány i v porodní vaně. K tomu slouží bezdrátové a vodotěsné přístroje (kardiograf). V případě potřeby lze pod vodou provést i nástřih hráze, ale při porodech do vody k tomu dochází (ve srovnání s porody na suchu) jen zřídka. Naopak důležité je, aby po celou dobu, kdy je rodička ve vodě, byla pod stálým dohledem a po ruce byli vždy pomocníci, kteří by ji byli schopni v případě potřeby z vany rychle vyndat. Pokud žena chce z vody odejít, tak je nutné, aby jí pomáhaly alespoň 2 osoby, protože se jí může zatočit hlava a podobně. Bezprostředně po narození miminka musí být matce i děťátku zajištěn tepelný komfort. Jednou z metod (pro oba velmi příjemnou) je, že se oba společně zabalí do velkého ručníku, nebo deky, takže přitom zůstávají v úzkém tělesném kontaktu, který podporuje vytváření vazby mezi matkou a dítětem.

Rizika porodu do vody

Kritici porodů do vody argumentují tím, že pobyt ve vodě, která se v průběhu porodu znečistí, vede ke zvýšenému riziku infekce matky a dítěte a nebo, že se tato voda může dostat do plic dítěte. Různé studie však ukazují, že toto riziko ve skutečnosti velmi pravděpodobně nehraje žádnou roli. Novorozené děti mají tzv. „potápěcí reflex“, který přetrvává až do věku čtyř měsíců a zajišťuje, že dítě se nesnaží nadechnout, dokud je jeho hlava pod vodou. Bezprostředně po porodu lékař nebo porodní asistentka zvedne novorozenci hlavu nad hladinu a ten se teprve v tuto chvíli poprvé nadechne.

Pro koho je porod do vody vhodný?

Porod do vody je vhodný pro všechny ženy, u kterých probíhalo celé těhotenství bez komplikací a u nichž lékaři neočekávají během porodu žádná rizika. Těhotenství by mělo trvat přinejmenším do 36. týdne.

V jakých případech porod do vody vhodný není?

 • při porodu vícerčat a nebo velmi velkého dítěte
 • komplikovaná poloha dítěte – například poloha na zádech
 • předčasný porod
 • předpoklad, že placenta již není dostatečně zásobená
 • zelená plodová voda, která obsahuje velké množství smolky (mekonia)
 • předešlá onemocnění matky – například diabetes, vysoký krevní tlak nebo preeklampsie
 • vaginální nebo tělní infekce matky – například hepatitida, herpes nebo HIV
 • nedostatečné srdeční ozvy miminka
 • komplikace v těhotenství
Také při problémech s krevním oběhem a nebo při slabosti by měla matka porodní vanu okamžitě opustit. Jinak je ale doba, po kterou může být v porodní vaně, neomezená. Epidurální nebo spinální anestezie nemůže být při porodu do vody podána – při velmi silných porodních bolestech musí být žena přemístěna na porodní sál.

Plánování porodu do vody

Ženy, které si přejí rodit do vody, by tuto možnost měly včas konzultovat se svou porodní asistentkou a lékařem. Dočasný pobyt v porodním bazénu nebo vaně je v současné době nabízen již v mnoha porodnicích, ale nabídka "skutečného" porodu do vody už tak obvyklá není. V tomto případě stojí zato, investovat nějaký čas a najít tu správnou porodnici, kde žena bude chtít své dítě přivést na svět. Při výběru je důležité, aby zvolená klinika měla s porody do vody zkušenost a také dobře vyškolený personál. Také by měla být ze strany porodnice dostupná informace o tom, zda bude v plánovaném termínu porodní bazén nebo vana k dispozici. Užitečné při přípravě na porod do vody může být možnost poradit se s dalšími matkami, které tuto zkušenost již prošly a dovedou dát nějaké rady k průběhu porodu do vody. Možná se podaří najít i vhodný předporodní kurz, který se tímto tématem bude více zabývat.

Shrnutí

 • Porod do vody umožňuje matce a dítěti prožít často velmi jemný a nenásilný porod.
 • Postupem času tuto možnost nabízí stále více porodnic.
 • Porod do vody je vhodný pro všechny ženy, jejichž těhotenství probíhá bez komplikací a u kterých lékař nediagnostikuje žádná porodní rizika.

Rady gynekoložky

 • Důvěřujte své intuici. Vaše tělo vám řekne, co vám a vašemu miminku udělá dobře.
 • Moderní porodní sály jsou v dnešní době vybaveny podobně jako domácí pokoje a nepřipomínají již tolik nemocniční prostředí. Pohybujte se v takovém sále volně dle svého pocitu.
 • Většina žen pociťuje porod do vody jako velmi příjemný.