Když je dítě více doma, než ve školce

Když je dítě více doma, než ve školce>
Malé předškoláčky nejčastěji trápí infekce horních cest dýchacích. Větší náchylnost na infekce má mnoho příčin. Zvýšená nemocnost trápí nejen samotné dítě, ale přivádí do zoufalství i jeho rodiče. Imunitní systém dítěte dozrává v prvních 5 letech života a srovnatelný s dospělými je až v pubertě. Vznik infekce horních cest dýchacích závisí na vnějších faktorech, jako např., v jakém prostředí dítě žije, kolik má sourozenců, zda navštěvuje předškolní zařízení apod. Nemalou roli hrají i další skutečnosti, například zda je rodič dítěte kuřák nebo jestli dítě žije v nepříznivých sociálních podmínkách. Z vnitřních faktorů toto ovlivňuje genetika, nezralost imunitního systému nebo jiné nemoci, které mohou zpomalovat dozrávání imunitního systému a tím zvyšovat vnímavost na infekce.

Boom nemocí ve školce

Pro souvislost výše zmíněných faktorů je v předškolním věku "boom" nemocnosti dětí. Děti jsou v tomto období více než kdy jindy náchylné na infekce způsobené vyvolavateli, jako jsou např. streptokok, hemofilus, moraxela apod. Statisticky jsou nejčastějšími vyvolavateli infekcí horních cest dýchacích jednoznačně viry. Existuje široká paleta virů, které jsou vyvolavateli onemocnění horních cest dýchacích, jako jsou například adenoviry, rinoviry, chřipkové viry... Ale i jejich sérotypy, což znamená, že jeden typ viru může mít několik variant. Virové infekce jsou typické při bezprostředním kontaktu lidí, šíří se např. formou kapénkové infekce. Na místech s vyšší koncentrací lidí je i cirkulace virů poměrně vysoká, a proto i šance získat virovou infekci je větší. Platí to i pro kolektivy předškolních zařízení.rsz_isifa-153098945 (1)

Rýma, angína a kašel

Slizniční protilátky IgA mají za úkol chránit sliznici. Pokud jsou sníženy, vliv virů či bakterií má větší šanci vyvolat onemocnění horních cest dýchacích. Osídlení sliznic viry či bakteriemi může vést ke vzniku rýmy, zvětšení nosní mandle, angíně, zánětu vedlejších nosních dutin, kašli, laryngitidě, zánětem středního ucha, zánětu průdušnice, a jejich neustálému opakování. Rodiče často mívají pocit, že nemocnost dítěte se točí v začarovaném kruhu, ze kterého se nelze vymotat. V první řadě je třeba zvládnout akutní fázi onemocnění a na závěr do konce dotáhnout rekonvalescenci. Pokud se důkladně nedoléčené dítě po týdnu vrátí do kolektivu, kde infekci získalo, tak se onemocnění lehce může opět zopakovat. Opakované infekce často přecházejí do chronického stadia. Tehdy jsou potíže obvykle mírnější a zejména zdlouhavější.

Jak tomu předcházet?

Dítě by mělo mít v první řadě správnou životosprávu, přiměřenou svému věku. To znamená, mělo by konzumovat stravu vhodnou pro daný věk a mít přiměřeně dávkované aktivity - dostatek odpočinku a fyzickou aktivitu spojenou s otužováním, tedy dítě přiměřeně oblékat. Pokud je počasí chladnější, oblékněte dítě raději do více tenčích vrstev, oblékejte ho jako cibulku a v závislosti na činnosti dítěte ho podle potřeby svlékněte, aby se nezpotilo a opět neonemocnělo. Nezapomínejte na dostatek pohybu, především na čerstvém vzduchu, přičemž počasí nehraje rozhodující roli. Všechny aktivity, které dítě dělá venku, přispívají ke zvyšování fyzické zdatnosti a zdravých návyků. Pokud dítě tráví více času doma, je více náchylné v prostředí bohatém na alergeny, jako jsou například roztoči nebo výpary plísní.