Novoroční předsevzetí - udělejte si pořádek ve výživném

Novoroční předsevzetí - udělejte si pořádek ve výživném>
Milé maminky, chceme vám být na blízku i v těžkých životních situacích. Proto jsme pro vás ve spolupráci s Alimenty dětem připravili sérii článků a videí o výživném.  Věříme, že vám tyto informace pomohou, pokud se právě v podobné situaci nacházíte. V závěru článku navíc najdete možnost přihlásit se na specializovaný seminář. Nový rok právě začal a s ním i první měsíc, který nejčastěji spojujeme s tradičním předsevzetím. Říkáme si, že po Novém roce určitě zhubneme, začneme se lépe stravovat, přestaneme kouřit nebo méně utrácet za kafe. Co však to vzít letos z jiného konce a hned na začátku roku si udělat pořádek ve svých financích a dluzích? A pokud Vám Váš bývalý partner dluží výživné na děti, začněte rovnou u nich - alimenty se totiž po určité době promlčují, takže není na co čekat.

Než se určí alimenty

Česká republika se stále drží na vrchních příčkách rozvodovosti na světě. Dle nejaktuálnějším měření Českého statistického úřadu bylo v roce 2013 rozvedeno téměř 28 000 manželství, což představuje skoro polovinu všech sňatků, které byly za tento rok uzavřeny. Rozvodovost a sňatky ve vybraných letech: Tabulka rozvodovosti   Česko však naštěstí není na úplné špici nejvyšší rozvodovosti. Zcela nahoře se drží Belgie, kde se rozvedou až tři pětiny manželství. Mezi další rekordmany patří Lotyšsko, Švédsko a Lucembursko.

Nezletilých dětí se rozvodovost dotýká nejvíce

Detailní data navíc ukazují, že v roce 2013 bylo v rozvedených manželství téměř 24 000 nezletilých dětí. V témže roce bylo vydáno 46 000 rozhodnutí o stanovení výživného. Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí až v polovině případů výživné nikdo neplatí. Vzhledem k tomu, že dlužné alimenty se za normálních okolností promlčují po 3 letech (existují výjimky), přicházejí tak děti o své peníze, na které mají nárok. Jak to tedy je s výživným, povinnosti rodičů? A co dělat, když rodič alimenty neplatí?

Vyživovací povinnost má každý rodič

V momentě, kdy se narodí dítě, vzniká matce i otci vyživovací povinnost k dítěti (§910 – §923 NOZ). Ta zaniká až v momentě, kdy je dítě schopno se o sebe postarat samo nebo když vstoupí do manželství. Pokud dojde k rozvodu či rozpadu vztahu, musí zpravidla jeden z rodičů platit tzv. výživné čili alimenty. Jejich smyslem je zajistit, aby rozchod rodičů měl na vývoj dítěte co nejmenší dopady, v tomto případě především ty ekonomické.

Jak se výživné určuje?

Především se berou v potaz potřeby a majetkové poměry dítěte, které se liší podle věku, ale zároveň jsou také velice důležité majetkové poměry a schopnosti rodiče, který má výživné platit. Obecně můžeme říci, že alimenty mají zajistit, aby životní úroveň dítěte byla zásadně shodná s životní úrovní jeho rodičů. Výši alimentů si buďto mohou rodiče dohodnout , popřípadě jí určí soud. Průměrná výše alimentů se v České republice pohybuje od 2 150 Kč do 3 280 Kč měsíčně.

Alimenty nedorazily na účet

Pokud výživné chodí každý měsíc v plné výši na účet, je vše v pořádku. Problém nastává, když chodit přestanou nebo chodí jen část, a to ještě značně nepravidelně. Pak je nasnadě otázka, jak dále postupovat. V prvé řadě by se nemělo zapomínat na domluvu - přece jen jsme lidé a je třeba zjistit, z jakého důvodu rodič výživné neposílá. Pokud však s ním není domluva možná, je třeba začít jednat. Je nutné si uvědomit, že peníze patří dětem a pokud je nedostávají, ochuzujete jen a jen své děti. Nejúčinnější nástroj na českém trhu při vymáhání alimentů je využití exekutorských služeb. Exekutor má totiž k dispozici všechny legální způsoby vymáhání a tyto způsoby postupně zkouší - ať už se jedná o vymáhání srážkami ze mzdy, obstavením bankovního účtu nebo zabavením movitého či nemovitého majetku. Exekutor je také jediná instituce v zemi, která může vymáhat alimenty zabavením řidičského průkazu, což je považováno za největšího “strašáka” dlužníků. Od roku 2013, kdy je tato možnost vymáhání alimentů zavedena, se snížil dluh na výživném o 3 miliardy korun. Počet exekucí na řidičské oprávnění za rok 2013 a 2014 překročil 4 000 a dle samotných exekutorů se jedná o nástroj, který je úspěšný až v 90 % případů. Obecně se účinnost vymáhání prostřednictvím exekutora pohybuje od 60 do 70 %. Nic tedy není 100%, ale neexistuje lepší možnost, která by zajistila vrácení dlužného výživného. Další způsob, jakým je možné alimenty vymáhat, je prostřednictvím soudu. U tohoto způsobu musíte uvést, jakým způsobem má soud vymáhat. Pokud tedy máte informace, že dlužník pracuje, je možné alimenty vymáhat srážkami ze mzdy. Problém však nastává v situaci, kdy dlužník pracovat přestane. V tom momentě nemá soud odkud peníze čerpat a vymáhání ukončí bez dalšího pokusu o vymáhání alimentů jinými způsoby. Tento způsob je podle dosavadních statistik úspěšný přibližně v 5 % případů. Samoživitelky a samoživitelé mají ještě jednu možnost, jak se proti neplatičům alimentů bránit. Pokud nedostanou výživné po dobu 4 po sobě jdoucích měsíců, mohou na neplatiče podat trestní oznámení. Nutno však dodat, že trestní oznámení peníze nevrátí, spíš je to určité pohrození dlužníkovi, že se situace s neplacením opravdu bude řešit. Ačkoliv je u nás možné za neplacení alimentů jít i do vězení, dlužníka nikdo nemůže přinutit začít pracovat. To znamená, že ani vězení nemusí nutně zaplacení dlužných alimentů zajistit.

Seminář

Řešíte aktuálně toto téma i vy? Přijďte se s námi poradit 11. února do Prahy, Karlína, kde pro vás bude nachystána přednáška i odborníci. V případě zájmu se prosím přihlašte na seminar@feedo.cz Zdroje: https://www.czso.cz/csu/czso/rozvodovost http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1010101-stat-chce-nahrazovat-alimenty-od-rodicu-neplaticu http://zpravy.idnes.cz/rozvodovost-v-cesku-0lt-/domaci.aspx?c=A150209_184242_domaci_cen