Časté chyby v nutriční výchově dětí

Časté chyby v nutriční výchově dětí>
Rodiče se mohou dopouštět v souvislosti s nutriční výchovou i vlastním vztahem k jídlu častých chyb. Pro správný vývoj stravovacích návyků dětí, by bylo vhodné vyvarovat se těm nejčastějším chybám, které by vedly k nevyváženému příjmu základních živin, následným zdravotním potížím a rozvinutí stravovacích zlozvyků.

1) Teoretické neznalosti

Neznalosti o složení potravy, funkcích základních živin, o energetické hodnotě jídla, působení různých nutričních doplňků aj. Některé matky nedokážou připravit pestré a dobře stravitelné jídlo, které by bylo vhodné pro dospělé i děti v různých fázích jejich vývoje. Problémem je také neznalost vhodného jídla během nemocí a rekonvalescence.

2) Nevhodná skladba rodinného jídelníčku

Často je nevhodná skladba jídelníčku výsledkem spěchu, nedostatku času na přípravu čerstvého jídla či špatné kvality potravin v nejbližších dostupných obchodech. Nemusí se jednat pouze o výsledek nízkého odborného (teoretického) vzdělání matky. Stereotypie v rodinném stravování někdy kopíruje typické „závodněkuchyňské“ jídelníčky (smažené řízky, vepřová pečeně, guláš, svíčková).

3) Nešetrnost v zacházení s potravinami či hotovým jídlem

Mnozí lidé si neuvědomují souvislost jídla s životním prostředím, jeho využíváním nebo naopak jeho poškozováním a ničením. Dle některých výzkumů až třetina potravin či jídel končí v odpadkovém koši. To znamená zbytečné utrácení mnohých zvířat, nákladů vydaných na jejich chov, mnoho zbytečně vyrobených obalů na potraviny, zbytečné palivo, spotřeby energie nutné ke zpracování a přepravě potravin. Ekologické myšlení a ochrana přírody by se měly promítat do mysli i prostřednictvím nutriční výchovy. Děti by se měly učit šetrnému zacházení s potravinami a jídlem, měly by pochopit úctu k životu zvířat i k přírodě, měly by chápat lidské úsilí k zajištění jejich každodenní stravy. Pokud se tomuto nenaučí v rodinách, bude to ke škodě jich samotných a také společnosti, ve které žijí.

4) Nepravidelnost v jídle rodiny a dětí

Dlouhodobá nepravidelnost ve stravování má kromě zdravotních důsledků i psychologické důsledky. Prodlužování fáze hladovění, například vynecháním snídaně, může navodit pokles glukózy v krvi, což vede k únavě a ztrátě soustředěnosti.

5) Nesprávné stravovací návyky rodiny

Nesprávné jsou zvyklosti některých matek, jež dopřávají dětem bez omezení smažené hranolky, hamburgery, langoše, kořeněné lupínky, klobásy. Podporují oblibu nápojů s vyšším obsahem cukru či sladidel, barviv, kofeinu. V některých rodinách se koření a solí více, než je pro děti (často i dospělé) zdravé. Tento typ potravin a jídel není pro děti zdravý a dítě si může udělat na tyto potraviny a jídla předčasný návyk.

6) Nevhodné postoje dospělých k jídlu

Tyto postoje mohou mít několik podob. Jednou možností je kritické hodnocení vědeckých poznatků o výživě, o zdravých či potenciálně škodlivých potravinách, podceňování doporučení a rad od lékařů, nedůvěra vůči novým způsobům přípravy jídla, aj. Dalším nevhodným postojem je přímé odmítání jídla nebo některých potravin jedním z rodičů (častěji otcem) v přítomnosti dítěte. Posledním nevhodným postojem je nadměrná pozornost vůči jídlu, přecenění jídla jako všeléku na všechny potíže či zdravotní problémy.

7) Nevhodné chování rodičů při jídle

Nemusí se jednat pouze o hodnocení jídla. Rodiče by se měli vyvarovat vyvolávání či řešení konfliktů. Nevhodné je také sledování televize při jídle. Používání vulgárních výrazů je velmi nevhodné při stolování rodiny (samozřejmě i mimo něj).

8) Nedostatky v kultuře stolování

Kultura stolování je výrazem aktuálního fungování rodiny, jejích ekonomických poměrů a vnějších podmínek existence. Kulturní úroveň rodiny ukazují způsob stolování, úprava stolu, používání vhodného jídelního náčiní, příborů.

9) Nevyvážené, extrémní diety

Rodiče by si měli promyslet, zda je jejich dieta vhodná i pro jejich děti (ať už se jedná o dietu ze zdravotních důvodů, náboženského přesvědčení, aj.). V různých stupních vývoje dětí se potřeby některých živin dost liší od potřeb živin dospělých, proto by tento aspekt měli rodiče uvážit před zvolením nějaké diety pro celou rodinu.

10) Nerespektování věkových a vývojových zákonitostí a individuality dítěte

Rodiče často dětem dovolují konzumovat jídla, která pro ně nejsou ze zdravotního hlediska vhodná. Týká se to hlavně pokrmů s vysokým obsahem soli, nasycených mastných kyselin, přepálených tuků. Nadměrné konzumace sladkostí, slazených nápojů a kaloricky příliš bohatých jídel. Autor: Mrg. Kateřina Kutálková, DiS. garantuje Alice Jordová, DiS - vedoucí nutriční terapeut pro Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc. Zdroje: Fraňková, Slávka, Odehnal, Jiří a Pařízková, Jana. Výživa a vývoj osobnosti dítěte. Fraňková, Pařízková a Malichová. Jídlo a výživa dítěte a adolescenta.