Kdo jsou helikoptéroví rodiče?

Kdo jsou helikoptéroví rodiče?>
Rodičovství v 21. století není jen obyčejnou výchovou. V dnešní době se k nám dostává mnoho informací přes média, maminky na hřištích rozebírají jaký typ výchovy zvolily pro své dítě, jestli kontaktní nebo intuitivní, podle vzoru svých rodičů, nebo jestli si jdou vlastní cestou. Autorkou textu je Danka, máma ročního Danyho. V tomto článku si přiblížíme pojem helikoptéroví rodiče, kteří získali tuto nálepku poprvé od Haim Ginotta v knize Mezi rodiči a dospívajícími (Between Parent & Teenager) v roce 1969. Tento termín použil na základě stížnosti jednoho dospívajícího, který se vyjádřil, že jeho rodiče nad ním neustále krouží jako helikoptéry.

Jak se tedy helikoptérový rodič chová?

Přestože se tento termín vžil zejména na označení rodičů, kteří neustále "žehlí" dětem jejich neúspěchy a snaží se, aby v životě nezakoply, všímáme si tohoto chování i u rodičů menších dětí. Jde zejména o přehnané pozorování a ochranu dítěte v situacích, kdy by se mělo naučit, jak reagovat v nepříjemné situaci, znát důsledky svých špatných rozhodnutí. Tato rodičovská ochrana se často ukazuje i po citové stránce. Rodiče nechtějí, aby jejich děti byly smutné, zklamané, či unuděné. Upozorní je na každý kámen, na kterém by nedejbože klopýtly, stojí za nimi při každém možném pádu a snaží se jim vyplnit každou volnou chvilku. U větších se to projevuje vyřizováním za děti, přímluvami ve škole, aby si děti mohly zlepšit známky, kontrola, s kým se setkávají, nošení zapomenuté svačiny apod. Všechno toto jim přijde přirozené a dokonce velmi pozorné. Někdy nechápou jiné rodiče, jak mohou nechat své děti na hřišti spadnout, nebo je nechat hladové po tom, co na stole najdou zapomenutou svačinu.

Proč takové chování?

Důvodů může být samozřejmě více, ale zmíníme si ty, které se vyskytují nejčastěji. Helikoptérovým rodičem se může stát člověk, který si kompenzuje nedostatky ze svého vlastního dětství. Nezájem svých rodičů, málo pozornosti či lásky. Tyto vzpomínky se snaží zahojit opačným chováním - přílišným zájmem o vlastní děti. Jsou to i rodiče, kteří se bojí o budoucnost svých potomků, kvůli současné situaci ve světě. Myslí si, že pokud zakročí vždy, když se dítě ubere špatným směrem, zaručí mu úspěšnou budoucnost, neboť oni už přece v tomto světě umí lépe chodit a předejít jistému selhání. V neposlední řadě zmíníme i ty, kteří si příliš zakládají na tom, co si o výchově myslí jiní. Na internetu či v kolektivu poslouchají o dokonalém domově, šikovných dětech, skvělém programu na víkend a mají pocit, že svému dítěti nedávají dostatek. Porovnávají se a následně mají výčitky, to je velmi nebezpečné.

Jak takové chování nakonec ovlivní naše děti?

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že helikoptéroví rodiče jsou lepší než ostatní, pozorní a vždy připraveni, pohybují se na tenkém ledě. Na jedné straně svým dětem vysílají signály, že nejsou dostatečně schopné. Ať už zavázat si tkaničky, nebo vybrat si koníčky a přátele. Na druhé straně jsou tito rodiče neustále ve stresu, co by se mohlo stát. Mnohé děti popisují rodiče jako otravné a nesnesitelné. Brání dětem vykonávat činnosti, na které jsou již dostatečně velké a jejich sebevědomí je tak nižší. Nejednou se to projeví i na lenosti ze strany dítěte - využívají dobroty rodičů, kteří za něj udělají projekt, úkoly do školy, jen aby nedostalo špatnou známku. To, že rodičovství je velmi náročné a důležité, je pravda. Nechme však děti růst a budujme z nich silné osobnosti tak, že jim budeme důvěřovat a dovolíme jim projít si i zlými a nepříjemnými situacemi, ze kterých se naučí zvládat stres. Buďme jim rodiči, kteří je milují a ne strážci, kteří je dirigují a vlastní. Danka